Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Akce \

NAUTIS představuje work.aut - projekt pro osoby pečující o osoby s PAS

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS (NAUTIS) PŘEDSTAVUJE PROJEKT

WORK.AUT

Pečujete o osobu blízkou s autismem? Jste zároveň v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání? Případně, byli jste v posledních 24 měsících alespoň 12 měsíců vedeni jako uchazeči? Bydlíte mimo hl. m. Prahu?

ÚČASTNÍKŮM NABÍZÍME:
✱ individuální i skupinové pracovní a odborné poradenství
✱ pracovní diagnostika
✱ pomoc s výběrem a uhrazení vzdělávacího či rekvalifikačního kurzu
✱ víkendové vzdělávací kurzy (bezplatné poskytnutí ubytování, stravy, cestovného i případné asistence pro děti během aktivit)
✱ mzdové příspěvky pro zaměstnavatele po dobu 12 měsíců

Pokud splňujete výše zmíněná kritéria a máte zájem se do projektu zapojit, přihlaste se koordinátorce projektu Dominice Hejzlarové: dominika.hejzlarova@nautis.cz

--- OBRÁZEK ---