Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Akce \ Oznámení

Obnovení provozu služeb APLA Jižní Čechy

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby na základě vládního plánu rozvolnění opatření v oblasti sociálních služeb obnovují dne 25. 5. 2020 svou základní činnost.

Od 8. 6. 2020 pak dochází k úplnému otevření služby.
To znamená, že v červnu začíná v plném rozsahu platit uzavřená smlouva a znovu se obnovuje dohodnutý individuální plán.

Co to pro vás znamená?
Pro klienty služby to znamená, že je možné opět plánovat a uskutečňovat setkání a další podporu tak, jak jste byli zvyklí v době před nouzovým stavem.

Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 však budou platit stále jistá opatření nebo omezení:
• upřednostňujeme terénní formu podpory (u vás) před formou ambulantní (u nás)
• podmínkou pro poskytování podpory je vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nemoci COVID-19, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách: pro rodiče - zákonný zástupce klienta a pro dospělé - klient
• při osobním setkání upřednostňujeme pobyt ve venkovním prostředí (zahrada, park apod.)
• při setkání musí pracovníci služby a klienti (je-li to možné) používat ochrannou roušku, pracovníci si rovněž mohou vyžádat nošení roušky u dalších přítomných osob
• před setkáním a po setkání pracovníci používají dezinfekci rukou a mají právo si vyžádat i dezinfekci rukou u klienta, případně u dalších přítomných osob

Raná péče

Raná péče začíná poskytovat podporu přímo v rodinách.
Co to pro vás znamená?
Pro klienty služby to znamená, že podpora ze strany našich pracovnic může opět probíhat osobní návštěvou.

Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 však budou platit stále jistá opatření nebo omezení:
• upřednostňujeme terénní formu podpory (u vás) před formou ambulantní (u nás)
• podmínkou pro poskytování podpory je vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nemoci COVID-19, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách pro rodiče - zákonný zástupce klienta a pro dospělé - klient
• při osobním setkání upřednostňujeme pobyt ve venkovním prostředí (zahrada, park apod.)
• při setkání musí pracovníci služby a klienti (je-li to možné) používat ochrannou roušku, pracovníci si rovněž mohou vyžádat nošení roušky u dalších přítomných osob
• před setkáním a po setkání pracovníci používají dezinfekci rukou a mají právo si vyžádat i dezinfekci rukou u klienta, případně u dalších přítomných osob

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba potvrzuje platnost termínů pro víkendové pobyty.
Co to pro vás znamená?
Pro klienty to znamená, že se mohou bez omezení přihlašovat na vyhlášené termíny.
V platnosti je ale stále ministerstvem zdravotnictví nařízená povinnost testování klientů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 však budou platit stále jistá opatření nebo omezení:
• podmínkou pro poskytování podpory je vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nemoci COVID-19, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách pro rodiče - zákonný zástupce klienta a pro dospělé - klient
• při pobytu používají pracovníci služby ochrannou roušku
• při pobytu pracovníci opakovaně používají dezinfekci rukou a mají právo si vyžádat i dezinfekci rukou u klienta
• při poskytování podpory při osobní hygieně používají pracovníci ochranné rukavice

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení shora uvedených hygienických opatření může být důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování sociální služby!

Kurzy, osvětové a další akce.
Od 29. 5. 2020 obnovujeme naše plánované kurzy a osvětové akce.

Pro účast na kurzu je podmínkou vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nemoci COVID-19 a dodržování některých hygienických opatřeních definovaných v samostatném materiálu.
Ostatní plánované akce (pobyt rodin, setkávání rodin, letní tábory) po tomto termínu zatím plánujeme uskutečnit, vše ale závisí na tom, jak se situace v České republice bude dále vyvíjet.

O veškerých dalších změnách vás budeme samozřejmě ihned informovat, a to jak na našich webových stránkách, tak i na našem Facebooku a maximálně i osobně telefonem či e-mailem.

V Táboře dne 20. 5. 2020

Ing. Ema Bartošová, ředitelka ústavu
Mgr. Viktor Šťástka, vedoucí přímé péče