Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Více o autismu \ Příčiny vzniku

Příčiny vzniku

Etiologie autismu není dosud známá. Je ale již překonána teorie psychoanalytiků o syndromu „chladných matek“, které měly svým odtažitým chováním a špatnou výchovou způsobit stáhnutí se dítěte do sebe. Nyní víme, že jde o vrozenou neurologickou poruchu mozku. Mluvíme o multifaktoriálních příčinách vzniku autismu. Nejčastěji se hovoří o genetické dispozici, dále o potížích v prenatálním období, kdy matka mohla prodělat nějaké infekční onemocnění, perinatálních potížích (těžký porod, přidušení, předčasný porod) a problémech v postnatálním období. „Více dětí s autismem než u běžné populace utrpělo během těhotenství, porodu či těsně po porodu poškození mozku.“ (Gillberg, Peeters, 1998). Problémy v těhotenství či při porodu nejsou přímou příčinou vzniku autismu, ale vytváří „vhodnější“ prostředí pro rozvoj postižení. V případech, kdy matky prodělaly v průběhu těhotenství infekční onemocnění, zarděnky, bývají u jejich dětí zjištěny změny na spánkovém a čelním laloku mozku. Různá neurologická vyšetření ukázala asi v polovině případě dysfunkci nebo poškození mozkového kmene. Objevují se též změny na mozečku. Odborníci stále pracují na výzkumech, které mají odhalit pravou příčinu vzniku autismu.

Je možné autismus vyléčit?

Jak už jsme výše uvedli, jedná se o vrozené postižení mozku, které je trvalé, celoživotní. Včasnou diagnostikou a péčí lze však mnohé deficity vyrovnat a dítě dále rozvíjet. Včasná diagnostika a okamžitý nástup speciální péče a specifických výchovných opatření pro děti s PAS je velmi důležitý pro další rozvoj dítěte.