Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Více o autismu \ Výchovné a vzdělávací přístupy

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

  • Co je to AAK?

AAK se pokouší kompenzovat (po určitou dobu, nebo trvale) projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Cílem AAK je umožnit lidem se závažnými poruchami komunikace účinně se dorozumívat a reagovat na podněty ve svém okolí, a to v takovém rozsahu, aby se stejně jako ostatní mohli aktivně účastnit života společnosti. Slovo augmentativní ukazuje, že ke zlepšení komunikace mohou být použity již existující prostředky (včetně řeči), zatímco alternativní naznačuje vyvíjení systémů, které dočasně či trvale řeč nahrazují. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (PECS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítačem.

  • Proč používat AAK? Pokud nemohou děti či dospělí lidé s PAS vyjádřit co potřebují, neumějí si požádat o pomoc, o přestávku v průběhu činnosti, mohou reagovat problémovým chováním. Proto jsou techniky AAK důležité, protože pomáhají snižovat frustraci zakoušenou mnoha lidmi s PAS, kteří nemluví. Člověk s PAS může být více účasten dění okolo sebe.

  • Jaké jsou metody AAK?

  1. Metody bez pomůcek - Techniky bez pomůcek nevyžadují ke své produkci žádné vybavení a zahrnují gesta, řeč těla, vokalizace a manuální znaky.

  2. Metody s pomůckami - Techniky s pomůckami vyžadují prostředky, které jsou vůči svým uživatelům externí, jsou to skutečné předměty, fotografie, symboly ve formě perokresby, technické pomůcky.

a) netechnické – např. komunikační tabulky, komunikační knihy (např. metoda VOKS –více o této metodě níže)

b) technické – např. pomůcky s hlasovým výstupem, tablety, počítače

  • Jaké metody AAK se nejčastěji používají u dětí a dospělých s PAS?

Z naší praxe vyplývá, že nejčastější metodou je Výměnný obrázkový komunikační systém (dále jen VOKS). V České republice tuto metodu propaguje a zavádí paní Margita Knapcová. VOKS vychází z metody PECS (tj. Picture Exchange Communication Systém), jejímž autory jsou Andrew Bondy a Lori Frost, tato metoda byla vytvořena ve Spojených státech amerických. Metodika VOKS je založena na postupném nácviku komunikace rozděleném do sedmi lekcí. Výhodou této metody je, že staví komunikaci s ohledem na přirozený rozvoj řeči, komunikace má pro klienta význam, vede k samostatnému používání komunikačního systému, podporuje iniciativu ke komunikaci.

Další podpůrnou metodou je ukazování, zejména zjednodušený znakový jazyk.

  • Sdružení a spolky AAK

V osmdesátých letech vzniká mezinárodní sdružení International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). U nás bylo v letech devadesátých založeno Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK).

Zdroje: Škodová E., Jedlička I. a kol.: Klinická logopedie. Portál 2003.

Bondy A., Frost L.: Vizuální komunikační strategie v autismu. Grada 2002.

Šarounová, J. a kol.: Metody alternativní a augmentativní komunikace. Portál 2014.