Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Benefiční představení

Vánoční koncert Klokoty

10.12.2017, od 18:00 hodin

Vstupné: dobrovolné - výtěžek bude použit na podporu rodin a dětí s autismem

Pořádá APLA JČ ve spolupráci s Římskokatolickou farností.

--- OBRÁZEK ---

Docela malý festival o autismu

22.10.2017, 16:00 - 20:00

Společenské centrum UNIVERZITA, sál, Tábor - Vančurova 2904

Vstupné: dobrovolné - výtěžek bude použit na podporu rodin a dětí s autismem

Pořádá APLA JČ ve spolupráci s Baobab dílnou v Táboře pod záštitou místostarostky města Tábor Mgr. Kateřiny Bláhové.

Těšit se můžete na: SNĚHEN (divadelní představení dramatického souboru amatérů nejen s Aspergerovým syndromem Dr.amAS - Nautis Praha; docela malou debatu o autismu, "Normální autistický film" -projekce; výstava 10 let APLA JČ; ukázky pomůcek pro děti s PAS.

--- OBRÁZEK ---

Akce pořádané pro podporu dětí s PAS a činnosti APLA JČ - Děkujeme organizátorům

Benefit pro Jakuba - Pořadatel: Budweis Ladies

--- OBRÁZEK ---

Celkový výtěžek byl 8 000 korun a rodina je využije na odlehčovací pobyty pro Jakuba.

13. Velikonoce s Jesusem - sbírka a koncert pro Zbyňka -Pořadatel: FEST 2004, zapsaný spolek

--- OBRÁZEK ---

Výtěžek velikonoční sbírky 2017 pro Zbyňka činí 38 407 korun. Peníze budou použity na příspěvky na benzín a odlehčovací pobyty v APLA JČ.

NB FootFest - Festival pro APLA JČ -Pořadatel: NB FootFest

--- OBRÁZEK ---

Výtěžek 33 000 korun a APLA JČ jej využije na dofinancování odborných služeb, které poskytuje lidem s autismem a jejich rodinám. Děkujeme!

Vivaldiho Orlík -Pořadatel: Jihočeská filharmonie

--- OBRÁZEK ---

Výtěžek 20 000 korun a APLA JČ jej využije na dofinancování odborných služeb, které poskytuje lidem s autismem a jejich rodinám. Děkujeme!