Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2019

"To dáme"- aktivizační a podpůrné služby pro lidi s autismem. /obrazky/2019/_logo_cz-01.jpg

1 278 800,-

1. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí do 18-ti let s PAS (poruchami autistického spektra) a jejich rodin z Jihočeského kraje. S cílem zmírnit dopady znevýhodnění cílové skupiny, v obecné rovině reagovat na nepříznivou sociální situaci klientů, pomoci jim se více začlenit do společnosti a podpořit rodinu jako celek. Konkrétně rodinám dětí s PAS pomůžeme realizovat neformální setkávání, která jsou důležitá pro sdílení a vzájemnou psychickou podporu v těžkých chvílích. Staneme se koordinátory multidisciplinárních týmů, které v rámci projektu sestavíme nejprve pro obecné seznámení se s problematikou autismu a následně pro řešení složitých situací dětí s PAS. Kruh podpory v rámci projektu je provázán intenzivními intervencemi s dětmi s PAS a konzultacemi/terapiemi s rodiči, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost dosažení celkových cílů uvedených výše.

Přijedeme častěji i letos

--- OBRÁZEK --- 283 916,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

Díky projektu udržíme rozšířené terénní odborné služby-dokážeme nadále častěji vyjíždět za našimi klienty, dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v rámci Jihočeského kraje. Přijetím nového pracovníka do přímé péče poskytujeme intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy a našim dětem pomáháme nastavit včas plán celkového rozvoje. Projekt podpoří 10 dětí s PAS a jejich rodin a uskutečníme 80 výjezdů.

„podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí “

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

100 000,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

"Autismus ze všech stran" - II. jihočeská konference o autismu

--- OBRÁZEK ---

83 000,-

11. 4. 2019

Realizace jednodenní odborné konference zaměřené na problematiku autismu - více ZDE

Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

květen 2019

30 000,-

Péče o děti s autismem je velmi náročná a rodiče bývají často utrápení, na pokraji sil a bez možnosti podpory okolí. V rámci našeho projektu podpoříme 5 rodin dětí s autismem, včetně sourozenců. Pod vedením zkušených terapeutů a díky speciálnímu programu, vytvoříme při pobytu bezpečný prostor pro sdílení a řešení problémů spojených s životem s autismem. Podpora je směrována i pro sourozence dětí s autismem, aby věděli, že nejenom oni mají ‚zvláštní‘ život a konečně dětem s autismem umožníme strávit víkend plný podnětů a her, které jsou uzpůsobené jejich handicapu.

Letní tábory pro děti s autismem z JčK

léto 2019

15 000,-

Díky Nadaci Dětský mozek můžeme dofinancovat dětem s autismem svého asistenta při letních táborech, které pořádáme již 12 rokem.

Pomůcky pro Emičku s autismem - individuální projekt sbírky Pomozte dětem

--- OBRÁZEK ---

březen 2019

5 455,-

Projekt podpořil nákup speciálního programu pro Emičku s autismem. Díky programu SymWriter mohou rodiče vytvářet vlastní kartičky, pohádky, písničky, podporující rozvoj slovní zásoby. Program umožňuje vytvořit kartičky, které znázorňují Emičky neobvyklé zájmy a na běžných piktogramech nejsou znázorněny. Jsou používány denně nejen doma, ale také ve školce, u babičky atd.

„podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí “