Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2018

"To dáme"- aktivizační a podpůrné služby pro lidi s autismem.

--- OBRÁZEK ---

1 278 800,-

1. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí do 18-ti let s PAS (poruchami autistického spektra) a jejich rodin z Jihočeského kraje. S cílem zmírnit dopady znevýhodnění cílové skupiny, v obecné rovině reagovat na nepříznivou sociální situaci klientů, pomoci jim se více začlenit do společnosti a podpořit rodinu jako celek. Konkrétně rodinám dětí s PAS pomůžeme realizovat neformální setkávání, která jsou důležitá pro sdílení a vzájemnou psychickou podporu v těžkých chvílích. Staneme se koordinátory multidisciplinárních týmů, které v rámci projektu sestavíme nejprve pro obecné seznámení se s problematikou autismu a následně pro řešení složitých situací dětí s PAS. Kruh podpory v rámci projektu je provázán intenzivními intervencemi s dětmi s PAS a konzultacemi/terapiemi s rodiči, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost dosažení celkových cílů uvedených výše.

Přijedeme častěji i letos

--- OBRÁZEK --- 283 916,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

Díky projektu udržíme rozšířené terénní odborné služby-dokážeme nadále častěji vyjíždět za našimi klienty, dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v rámci Jihočeského kraje. Přijetím nového pracovníka do přímé péče poskytujeme intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy a našim dětem pomáháme nastavit včas plán celkového rozvoje. Projekt podpoří 10 dětí s PAS a jejich rodin a uskutečníme 80 výjezdů.

Vybavení klubových prostor pro volnočasové aktivity dětí s autismem

--- OBRÁZEK --- 70 000,-

leden-říjen 2018

Dotace je využita na dovybavení klubových volnočasových prostor tak, aby děti měly dostatek stimulujícího, bezpečného a podnětného prostředí pro trávení volného času a při zájmových aktivitách.

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

100 000,-

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

Zájmové kroužky pro děti s autismem

--- OBRÁZEK ---

38 000,-

leden-prosinec 2018

Cílem kroužků je nejenom obohacení dětí o další zážitky a radost ze setkávání s kamarády a vrstevníky, ale zejména posílení přirozeného rozvoje sociálních vztahů, navázání a udržení kamarádství a rozvoj osobnosti při společném neformálním setkávání dětí. Celkem plánováno zájmových kroužků na rok 2018: 35x vždy pro max. 7 dětí s PAS.