Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2017

"Autem až k vám"- podpora terénních služeb pro děti s autismem

/obrazky/2015/_cmyk2-1024x780.jpg

50 000,-

Projekt podpořen díky programu EPP Pomáhej pohybem

Nadační příspěvek nám pomůže dofinancovat nákup automobilu, který je nezbytný pro námi poskytované terénní sociální služby - výjezdy do rodin v rámci celého JHČ kraje. Nákupem vozu podpoříme a zajistíme naše terénní služby a tím projekt prospěje primárně dětem s PAS, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám, kterým poskytujeme naši odbornou pomoc. Stávající pracovníci vyjíždí za zájemci o služby dosud pouze svými vozy a to je již neudržitelná situace, kterou musíme řešit pořízením prvního vozu pro terénní účely. Navíc je vyúčtování cestovních náhrad, v počtu přes 200 výjezdů ročně, nehospodárné a vnímáme nákupem vozu velkou úsporu.

--- OBRÁZEK ---

Přijedeme častěji

--- OBRÁZEK --- 283 983,-

1. 7. 2017 - 30. 6. 2018

Díky projektu rozšíříme terénní odborné služby-dokážeme častěji vyjíždět za našimi novými klienty, dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v rámci Jihočeského kraje. Přijetím nového pracovníka do přímé péče poskytneme intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším odbobí po zjištění diagnózy a našim dětem pomůžeme nastavit včas plán celkového rozvoje. Projekt podpoří 10 nových dětí s PAS a jejich rodin a uskutečníme 80 výjezdů.

"Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí"

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---

286 000,-

prosinec 2016 - listopad 2017

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

Pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

--- OBRÁZEK ---

80 000,-

říjen 2017

Jedná se o pobyt pro 5 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra (včetně sourozenců, případně prarodičů apod.). Smyslem projektu je pod vedením odborníků ukázat rodičům, jak rozvíjet děti s autismem. Rodiče mají zároveň prostor pro sdílení toho, jak zvládají radosti a starosti péče o dítě s autismem. Je zde prostor i pro podporu sourozenců a ostatních členů rodiny. Po celou dobu pobytu jsou přítomni dvě terapeutky, dvě odborné poradkyně a 5 dobrovolníků, kteří cíleně pracují s jednotlivými skupinkami rodičů. Celý víkend je proložen i volnočasovými aktivitami pro účastníky, tak, aby si jej všichni maximálně užili a načerpali co nejvíce poznatků, dovedností, ale i odpočinku a regenerace pro další náročnou péči o své znevýhodněné děti.

Podpora provozu pobočky APLA JČ v Českých Budějovicích

--- OBRÁZEK ---

50 000,-

1.1. - 31. 12. 2017

Nadace Naše dítě nám již druhým rokem pomáhá financovat náklady na námi provozované služby, které nemohou být spolufinancovány ze státních dotací. V roce 2017 nám příspěvek 50 tis. korun pomůže pokrýt mzdové náklady kolegyně, která poskytuje konzultace, terapie a nácviky sociálních a komunikačních dovedností na pobočce v Českých Budějovicích.

Pomáhej pohybem aneb Jak přispět na dofinancování "Konference o autismu"

/obrazky/2015/_cmyk2-1024x780.jpg

Cíl: 60 019,-

CÍL BYL DOSAŽEN - DÍKY VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE PRO NÁŠ PROJEKT POHYBOVALI :-)

Projekt

Odkaz na stažení EPP aplikace

V rámci desetiletého výročí naší organizace pořádáme odbornou konferenci, kterou reagujeme na absenci provázanosti a předávání informací mezi odbornou i laickou veřejností potýkající se s problematikou autismu, lidmi s autismem, jejich rodinami a dalším pečujícím okolím. Pro malou informovanost odborné veřejnosti se rodiny dětí s PAS potýkají s velkými problémy při výchově a vzdělávání svých dětí. Uspořádáním odborné konference, jejíž témata řeší otázky přístupů k autismu, propojíme všechny výše zmíněné oblasti s jednoznačným cílem zajistit, co nejefektivnější pomoc pro osoby s autismem a jejich rodiny. Získaný příspěvek pokryje náklady spojené s realizací konference.

„Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ - letní tábory pro děti s PAS z JČK

--- OBRÁZEK --- 29 645,-

červenec-srpen 2017

Cílem projektu je umožnit dětem s poruchou autistického spektra účastnit se letního tábora, jehož režim je přizpůsoben jejich speciálním potřebám. Neméně důležitým cílem je také odlehčit rodinám, které pečují o tyto děti a umožnit jim realizovat aktivity, které jsou pro ně vzhledem k náročnosti péče o jejich dítě nedostupné.

Zájmové kroužky pro děti s autismem

--- OBRÁZEK ---

38 000,-

leden-prosinec 2017

Cílem kroužků je nejenom obohacení dětí o další zážitky a radost ze setkávání s kamarády a vrstevníky, ale zejména posílení přirozeného rozvoje sociálních vztahů, navázání a udržení kamarádství a rozvoj osobnosti při společném neformálním setkávání dětí. Celkem plánováno zájmových kroužků na rok 2017: 35x vždy pro max. 7 dětí s PAS. Témata kroužků: Tvoření z přírodnin, Bramborová tiskátka-mandala, Hry a soutěže, Vaření-příprava jednoduchého pokrmu, Malujeme, kreslíme, Práce s hlínou, modelínou, Malování křídami-vycházka ven, Skládání puzzle – soutěž, Návštěva cukrárny - loučení s kroužkem, Malování na sklo, Výtvarné techniky- jarní květiny, Vaření- příprava jednoduchého pokrmu, Výroba rámečku na fotky, Vycházka ven- „kuličkiáda“, Pokusy s vodou, Vaření- příprava jednoduchého pokrmu, Detektivem v Botanické zahradě- vycházka, hledání rostlin, Jarní kolíčky na prádlo,...

"Docela malý festival o autismu“

--- OBRÁZEK ---

10 000,-

22. 10. 2017

Stále více občanů se potýká s tématem problematiky autismu. Jako organizace zabývající se právě tímto tématem a podporující lidi s autismem a jejich blízké, vnímáme potřebu osvětové činnosti, která přiblíží široké veřejnosti to, s čím se naši klienti musí dnes a denně potýkat. Vedle odborných přednášek a konferencí, bychom tak rádi činili i kulturní a zábavnou formou, abychom poukázali na to, že život s autismem přináší i mnohé obohacují životní zkušenosti a může být i velmi zajímavý. V rámci projektu uvedeme divadelní hru „SNĚHEN“ souboru Dr. amAS (=dramatický soubor amatérů nejen s Aspergerovým syndromem) a promítneme film „Normální autistický film“ (ve spolupráci s dílnou BaoBab). Jako doprovodný program uvedeme výstavu 10 APLA JČ (8 ks výstavních panelů, které jsou již vyhotoveny) a představíme v rámci workshopu činnosti, které vedou k rozvoji dětí s autismem.