Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Projekty podpořené EU a Norské fondy

"Nové služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra"

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a státního rozpočtu ČR, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001432
  • Projekt byl zahájen k 2. 1. 2017 a bude ukončen 31. 12. 2018.
  • Finanční rámec projektu: 1 679 787,20 Kč (85% z ESF; 15% ze státního rozpočtu ČR)

Účel dotace:

Zkvalitňování poskytovaných služeb cílové skupině (děti, dospívající, dospělé s PAS a jejich rodiče, pečovatele = rodiny s PAS) prostřednictvím inovace pracovních postupů v práci s rodinami dětí s PAS a vzdělávání neformálních pečovatelů a asistentů odlehčovací služby.

Klíčové aktivity:

Inovace a standardizace metod práce s rodinami dětí s PAS:

  • prvotní vytvoření návrhu postupu práce s rodinami, kde bude stanoveno, jakým způsobem by bylo dobré dále s rodinami pracovat, jak využít nové postupy, jak konzultovat efektivněji, jak musí fungovat odlehčovací služba, kdy a jak použít VTI a další nové metody
  • následně pilotní práce min. se třemi rodinami ve všech 3 oblastech/službách. Během pilotu budou využity služby expertů, s kterými bude inovace konzultována a budeme s nimi intenzivně pracovat.
  • v rámci aktivity vznikla 'Metodika přímé péče C 12/ 2018', která ukotvuje inovativní postupy a procesy v našich službách a slouží jako metodický manuál pro pracovníky v přímé péči
  • během celého projektu probíhá vzdělávání pracovníků přímé péče v nových postupech a supervize.

Vzdělávání neformálních pečovatelů a osob vykonávajících odlehčovací službu:

  • v rámci projektu proběhnou přednášky resp. vzdělávací programy "na míru" pro rodiče s následnou diskuzí 1x za 2 měsíce na aktuálně potřebná témata. Dále jsou zapojeny i podvečerní přednášky v délce 1,5-2h a doplňkově nabízíme výpomoc s hlídáním dětí po dobu přednášky našimi asistenty a stávajícími dobrovolníky.
  • vzdělávání budou využívat i asistenti odlehčovací služby a vedoucí této služby pro zvýšení jejich kompetencí.