Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Projekty podpořené EU a Norské fondy

„Vzděláváním v sociálních službách ke zmírnění neklidu a problémového chování .."

„Vzděláváním v sociálních službách ke zmírnění neklidu a problémového chování osob se zdravotním
postižením a jejich snazšímu začlenění do života“

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00071

  • Hlavní aktivitami projektu byly kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Jihočeském kraji.

  • Kurzy byly akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměřeny na problematiku práce s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS) potažmo mentální retardací (MR).

  • Projekt byl zahájen k 1.9.2013 a ukončen 30.6.2015. Během této doby se nám podařilo uskutečnit 18
    akreditovaných kurzů a proškolit 220 pracovníků v Jižních Čechách. Účast byla zdarma.

  • Kurzy byly nabízeny 4 a to ve dvou aktivitách

  1. individuální vzdělávání

  2. vzdělávání přímo v zařízeních poskytujících sociální služby

Účastníci získali potřebné nové dovednosti a osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.