Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Kurzy a přednášky \ Akreditované kurzy 2018

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení

(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2016/0650-PC/SP/VP/PP)

„Máte pocit, že běžné výchovné a vzdělávací přístupy u dítěte či dospělého člověka s autismem nezabírají? Máte obtíže ho přimět ke spolupráci? Nereaguje na Vaše pokyny, nechce plnit zadané úkoly? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli „ano“, přihlaste se na náš kurz. Ukážeme Vám, jaké metody a přístupy se u lidí s autismem osvědčily a jaké fungují. Při našich kurzech máte prostor řešit Vaše konkrétní obtíže, společně s ostatními účastníky kurzu se podělíme o zkušenosti.“

Datum konání: bude stanoven po nahlášení min. počtu účastníků, proto je potřeba se nejprve přihlásit
Začátek: 9:00, konec 1. den v 16:30, 2. den v 16:30
Cena: 2 400,- Kč
Přednášející: Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog APLA Jižní Čechy, z.ú.
Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o dvoudenní kurz, počet výukových hodin 16.

Kurz je akreditován MPSV. Účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Cílem kurzu je seznámit frekventanty kurzu s metodami výchovy a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a osvojení si praktických návodů, jak tyto děti rozvíjet. Zaměříme se zejména na rozvoj komunikace, sociálních dovedností, dovedností v oblasti sebeobsluhy. Budeme se zabývat především metodou strukturované učení, které se v práci s dětmi s PAS uplatnilo nejvíce. Zaměříme se také na důležitou oblast strukturovaného učení, a to, jak přimět dítě k práci na zadaných úkolech, jaké úkoly mu připravit a jak je upravit. Kurz bude prokládán videoukázkami, aby frekventanti kurzu viděli využití doporučovaných metod v praxi.

Kurz je vhodný pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky v různých sociálních službách a pro všechny, kteří o dítě s PAS pečují. Zaměření kurzu je především na děti s PAS předškolního a mladšího školního věku.