Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Historie organizace

Rok 2007 - vznik organizace

  • vznik sdružení
  • navázání spolupráce s občanským sdružením Kaňka, které nám, co by začínající organizaci, poskytlo prostory
  • uskutečnění prvních přednášek o problematice lidí s autismem: Aspergerův syndrom, Skupinové nácviky sociálních dovedností pro lidi s Aspergerovým syndromem, Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací
  • spuštění webových stránek organizace: www.jc.apla.cz