Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Historie organizace

Rok 2008

  • přednáškový cyklus o problematice lidí s autismem:

Terapie zdravých sourozenců dětí s autismem, Mateřské školy pro děti s autismem I. a II., Individuální plánování a práce s rizikem, Strukturované učení, Děti s poruchou autistického spektra v předškolním věku I., Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací

  • Letní tábor "Rodičům a dětem pomůžeme s létem" -poprvé ve Vile Vallile, díky finaněním prostředkům z fondu T-Mobile, Nadace Charty 77 - KontoBARIÉRY, Nadační fond TESCO

  • získání finančních prostředků od Nadace O2 - "Poznej náš svět", díky němuž se rozběhl projekt poradenského střediska pro lidi s autismem a pečující osoby

  • uspořádání benefičního koncertu na podporu terénní práce a zakoupení pomůcek pro práci s dětmi s autismem - otevření veřejné sbírky. Skvěle nám zahrála kapela Tarapaca Jazz.