Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Historie organizace

Rok 2011

Hlavní projekty v roce 2011:

  • Nadace O2: projekt „Poznej náš svět“ – Poradenské středisko pro děti s PAS

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V rámci projektů jsme poskytovali:

Terapeutická činnost – nácviky sociálních dovedností, individuální terapie, terapie problémového chování, konzultace, speciálně pedagogická práce – speciálně pedagogické vyšetření a sestavení individuálního plánu rozvoje (dále jen IPR), individuální nácviky dle individuálního plánu rozvoje, poradenství – sociální poradenství, výjezdy do rodin, konzultace v MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích či výchovných zařízeních, půjčovna pomůcek a odborné literatury, odborné přednášky

V lednu převzali zástupci tří sdružení APLA Praha a Střední Čechy, APLA Jižní Morava a APLA Jižní Čechy. Cenu nadace O2 v hodnotě 1 000 000 Kč, tuto částku si rozdělily uvedené organizace a část byla věnována na zastřešující organizaci APLA Česká republika.

Přednášky v roce 2011:

Strukturované učení – 22.11.2011, přednášející: Mgr. Ivana Mátlová (poradce rané péče APLA Praha)

Dítě se zdravotním postižením – těžký úděl nebo úkol, který má svá řešení – 18.10.2011,přednášející: Jiří Jankovský, Doc. PhDr. (ředitel ARPIDA o.s. v Českých Budějovicích)

Specifika přístupu k sexualitě lidí s mentálním postižením – 8.9.2011, přednášející: PhDr. Dana Štěrbová, PhD.

Dítě s autismem a vzdělávání – 7.6.2011, přednášející: Mgr. Radka Bémová (ze speciálně pedagogického centra Vertikála v Praze)

Sebeobsluha u dětí s autismem – 26. 5.2011, přednášející: Mgr. Petra Marešová (speciální pedagog APLA Jižní Čechy, o.s.)

Diagnostika dětí s poruchami autistického spektra – 28.4.2011, přednášející: Mgr. Veronika Šporclová (psycholog diagnostického a metodického střediska APLA Praha)

Problémové chování u dětí s autismem – 17.2.2011, přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků (sociální pedagog, terapeut problémového chování APLA Jižní Čechy, o.s.)

Sourozenci – 22.1.2011, přednášející: PhDr. Jitka Balcarová (psycholog, speciální pedagog, rodinná terapeutka)