Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Historie organizace

Rok 2012

Hlavní projekty v roce 2012:

  1. Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s poruchami autistického spektra. Tyto služby jsou financované z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí.

  2. V lednu 2012 jsme zahájili projekt „Podpora zařazování dětí s poruchami autistického spektra do vzdělávacího procesu“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů Evropské unie.

V rámci tohoto projektu APLA Jižní Čechy, o.s. poskytuje potřebnou podporu dětem s poruchami autistického spektra, jejich rodinám a pedagogickým či výchovným pracovníkům při zařazování dětí do vzdělávacího procesu.

Cíle:

Zvýšení informovanosti o poruchách autistického spektra, zajištění příznivého klimatu třídy pro přijetí spolužáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včasná příprava a přístup ke vzdělávání u dětí s autismem pomocí speciálních metod pro práci s lidmi s autismem, proškolení pedagogických a výchovných pracovníků pracujících s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora rodičovských kompetencí při výchově a vzdělávání svých dětí s autismem

Další činnosti od začátku roku 2012:

  • Setkávání rodičů dětí s autismem v Hřišti Bez Bot v roce 2012

" Ještě že je takové úžasné hřiště, kde se můžeme společně potkat. Všichni jsme se už hrozně těšili. Děti na prolézání a řádění na klouzačkách a já na tu výbornou kávu a chvilku klidu a popovídání si s ostatními maminkami. A taky na ty výrobky z keramiky, kde budu jen kreslit a myslet si na co budu chtít a nikdo mě nebude rušit." Tak s těmito slovy mě při vstupu do hřiště Bez Bot zdravila jedna z maminek našeho klienta, která se spolu se svou rodinou společného setkání rodin účastnila již potřetí.

  • Světový den informovanosti o autismu (World Autism Awareness Day) - 2. duben

Každoročně se v tomto dni pořádají po celém světě akce, které informují a seznamují veřejnost s problematikou autismu. Aktivity konané u příležitosti tohoto dne pomohou zvýšit a rozvinout světovou obeznámenost s autismem a poskytnout informace týkající se důležitosti včasné diagnózy a rané intervence. Součástí osvětových akcí je i upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem.

  • Netradiční benefiční akce - 1. ročník GP Kachničky

V neděli 10. června vyvrcholila benefiční akce Grand Prix kachničky 2012. I přes nepřízeň počasí se přišlo na závod podívat mnoho diváků. Ve 14 hodin zástupci APLA Jižní Čechy, o.s., IMY Společnosti pro lidi s postižením a majitelé (manželé Verboonovi) Hřiště BezBot vypustili přeš tisíc kachniček do řeky Malše v Českých Budějovicích.

Z prodeje kachniček se vybralo neuvěřitelných 53 360 Kč, tato částka se rozdělila na dvě poloviny, takže APLA Jižní Čechy převzala z rukou paní Verboon Filipové šek ve výši 26 680 Kč. Výtěžek bude použit na letní tábor pro děti s autismem.

  • Letní tábor pro děti s autismem

Uspořádali jsme již popáté letní tábor pro děti a dospělé lidi s autismem. Umožnili jsme 15 rodinám odpočinout si a načerpat nové síly, žít „obyčejný“ život, jak píše jeden z rodičů dítěte, které bylo na táboře:

„……...ten týden jsme využili na obyčejný pobyt doma a musím říct, že jsme si hodně odpočinuli, protože nás nic a nikam nehonilo..... hodně jsme spali, zašli jsme si v klidu na večeři nebo na pivo. Prostě pohodička............a tak děkujeme za vaše neobyčejné služby pro nás rodiče!!!!“

  • Podzimní přednášky: Léčba medikamenty u lidí s poruchou autistického spektra (MUDr. Lenka Trantýrová – lékařka psychiatrického oddělení nemocnice Tábor), Psychoterapeutická podpora rodičů dětí s autismem, resp. dětí s Aspergerovým syndromem (Mgr. Roman Pešek - KBT terapeut), PŘE-STUP ze světa autismu do reality

  • Registrace nové sociální služby – Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je poskytovaná rodinám dětí a dospělých s autismem do 25 let. Služba probíhá jeden víkend v měsíci pro maximálně 4 klienty na víkend. Díky službě si mohou rodiče odpočinout od náročné péče o dítě s autismem a nabrat nové síly.