Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Sociální služby

Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú.

(č. registrace 3861284)

Službu rané péče poskytujeme rodinám dětí s poruchami autistického spektra od narození do 7 let věku na území celého jihočeského kraje.

Rodinu provázíme obdobím, kdy mají podezření na některou z poruch autistického spektra nebo kdy je dítěti stanovena diagnóza některé z poruch autistického spektra. Podporujeme rodiče a předáváme jim metody práce s dítětem.

Nejčastěji u dítěte rozvíjíme komunikaci, sociální dovednosti, hru a jeho spolupráci s dospělým.
V případě zájmu o služby je s rodinou uzavírána smlouva o poskytování služby rané péče.

Služba je poskytována formou terénní v rámci celého jihočeského kraje a ambulantní na pracovištích v Táboře a v Českých Budějovicích.

Provozní doba ambulantní formy služby:
Pracoviště České Budějovice: pondělí 9-15.00, úterý 9-15.00
Pracoviště Tábor: úterý 9-11.00
Na obě pracoviště je nutné se předem objednat.

Provozní doba terénní formy služby:
čtvrtek 9-15.00 – dle dohody a potřeb uživatelů lze sjednat i v jiný čas, i v jiné dny v týdnu

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte vedoucí přímé péče

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bez úhrady ze strany uživatele.

Sociální služba raná péče je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

--- OBRÁZEK ---