Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Podpora inkluze \ Inkluze dítěte s autismem

Podpora žáka v kolektivu třídy

SEMINÁŘ PRO SPOLUŽÁKY DÍTĚTE S AUTISMEM

Seminář vznikl na podnět potřeb žáka s autismem, respektive s Aspergerovým syndromem (dále jen AS), který je integrován v běžné ZŠ. Jedná se o jednorázovou vzdělávací akci.

Seminář je dvouhodinový, tj. dvě vyučovací hodiny. Probíhá bez přítomnosti žáka s AS. Děti jsou seznámeny s různými druhy znevýhodnění - praktické ukázky, rozdělení do skupin (léčitelné x neléčitelné, viditelné x neviditelné), vysvětlení symptomatiky AS, chování jejich spolužáka v rámci kolektivu, hledání podobnosti jeho projevů s výkladem o AS, jak konkrétně spolužákovi pomoci. Zpětná vazba.

Pravidla:
- seminář je možné uskutečnit pouze, pokud zákonní zástupci dítěte a dítě samotné souhlasí s uskutečněním semináře a souhlasí s pojmenováním znevýhodnění (autismus, Aspergerův syndrom)
- ve třídě není přítomen žák s autismem
- třídní učitel (případně asistent pedagoga) a zákonný zástupce dítěte má po semináři vymezen čas alespoň 30 minut na vyslechnutí reflexe pracovníků APLA Jižní Čechy ze semináře.

Kontaktní osoba: Pavla Bestová bestova@aplajc.cz, telefon: 777 884 764
Cena: Na vyžádání Vám zašleme přesnou kalkulaci.

Užitečné odkazy:
Inkluzivní vzdělávání - http://www.inkluze.cz/