Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Podpora inkluze \ Inkluze dítěte s autismem

Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole či v sociálních službách jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory

Cena: Zdarma v rámci sociální služby