Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Aktuální informace

Skupinové nácviky sociálních dovedností od října do prosince 2017

Vážení rodiče,
dovolujeme si vám opět nabídnout „Skupinové nácviky sociálních dovedností“. Nácviky jsou určeny pro děti s Aspergerovým syndromem či atypickým autismem.

Celkem se bude jednat o deset setkání v Táboře. Cena za jedno setkání (60 minut) je 200 Kč, celkem tedy 2 000 Kč (storno podmínky viz níže). Ve skupině je přítomno maximálně 5 dětí, skupinu vede jeden až dva odborní pracovníci, záleží na počtu účastníků.

V rámci nácviků jsou ve skupině probírány a trénovány především komunikační dovednosti (zahájení, udržení, ukončení hovoru, střídání se v komunikaci, žádost o pomoc, představení se apod.), schopnost rozeznávat emoce (rozeznávat emoce u druhých lidí a vhodně na ně reagovat, umět se orientovat ve vlastním prožívání, jak pracovat s emocí radosti a vzteku), řešení situací, se kterými mají klienti potíže (praktické dovednosti, řešení mezilidských vztahů se spolužáky, pedagogy, …). Mimo předem stanovená témata se ve skupině děti učí vzájemnému respektu, schopnosti spolupracovat, umět čekat, komunikovat s druhými. Ve své práci využíváme prvků KBT terapie a videotréninku interakcí.

Pondělí (Vančurova ulice – univerzita)
Od 14:30 do 15:30 – pro děti s AS 11 – 13 let

Úterý (Farského ulice 887 – sídlo APLA)
Od 14:00 do 15:00 – pro děti s AS z 1. stupně ZŠ

Středa (Vančurova ulice – univerzita)
Od 14:00 do 15:00 – pro děti s AS a atypickým autismem 1. stupeň ZŠ

Skupinky zahájíme na přelomu září – října. Zahajovací termín vám zpětně napíšeme po přihlášení.

Lektoři: Pavla Bestová, Mgr. Petra Marešová, Mgr. Lucie Straková Jirků, Mgr. Monika Mandovcová,

Pokud budete mít zájem, zkontaktujte prosím Pavlu Bestovou bestova@aplajc.cz, tel: 777 884 764.

Storno podmínky:

  • za jednotlivá setkání na nichž nebude dítě účastno se peníze nevrací
  • v případě, že se dítě nezúčastní více jak 60 % setkání (tj. chybí na více jak 6 sezeních), vrací se poměrná část úhrady, ale pouze v případě, že dítě nedochází z důvodu nemoci (Je nutno doložit potvrzení lékaře).