Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Knihovna APLA

Výpůjční řád knihovny

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Základní ustanovení

Předmětem půjčování jsou knihy, periodika, další tištěné materiály, CD a DVD (dále jen knihy), které jsou uvedeny v „Seznamu knihovny“ a jsou majetkem APLA Jižní Čechy, z.ú. Podmínky jejich půjčování jsou upraveny tímto řádem.

Osoba oprávněná

Osoba oprávněná k nakládání s knihami, evidencí a půjčováním jsou pracovníci sdružení.

Vypůjčitel

I. Knihy si může vypůjčit člen sdružení, případně další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (dále uživatel). Uživatel – člen sdružení stvrdí výpůjčku svým podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci osoby oprávněné. V případě uživatele, který není členem sdružení, bude sepsán „Výpůjční list“, obsahující jméno, adresu a kontaktní telefon (popř. i e-mail) a datum výpůjčky, názvy a signatury vypůjčených knih. Při sepsání „Výpůjčního listu“ je nutné se prokázat občanským průkazem. Uživatel obdrží kopii „Výpůjčního listu“, originál si ponechá v evidenci osoba oprávněná. II. Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas s těmito podmínkami.

Výpůjční doba

I. Výpůjční doba jsou dva měsíce. Uživatel si po dohodě s osobou oprávněnou (telefonicky či emailem) může výpůjční dobu prodloužit o jeden měsíc v případě, že kniha není žádána jiným zájemcem. Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být kniha vrácena.
II. Vypůjčitel si může vypůjčit maximálně tři kusy (knihy, periodika, DVD).

5. Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“

Při sepsání a podpisu „Výpůjčního listu“ složí vypůjčitel vratnou zálohu ve výši 200 Kč. Záloha je vratná až po vrácení všech zapůjčených titulů. Mimo případů uvedených v bodě 6 (odst.III).

6. Pravidla

I. Půjčení knihy další osobě bez vědomí osoby oprávněné je nepřípustné. Za případné poškození či ztrátu knihy odpovídá vypůjčitel, který si na své jméno knihu vypůjčil.
II. Pokud dojde k poškození knihy, vypůjčitel uvede na svoje náklady knihu do původního stavu. Pokud to není možné nebo účelné nebo dojde ke ztrátě knihy, vypůjčitel nahradí knihu totožným titulem téhož vydání nebo zaplatí knihu v její plné hodnotě.
III. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha.

Výpůjční řád schválila rada sdružení dne 12.8.2009.