Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Letní tábory

Letní tábory

Letní tábor pro děti s autismem s názvem "Rodičům a dětem pomůžeme s létem" pořádáme od roku 2008. Letní tábor je každoročně využíván mnoha rodinami, které si tak mohou odpočinout a načerpat nové síly. Děti si užijí pobyt mezi svými vrstevníky a zažijí vše, co ke každému táboru patří – výlety, koupání, pečení buřtů, hry.

Organizační informace:
Termíny jednotlivých turnusů letních táborů vypisujeme v lednu na našich webových stránkách v Kalendáři událostí na hlavní straně. Zde také najdou zájemci informace, jak se přihlásit. Jednotlivé turnusy jsou rozděleny jednak podle věku, dále dle toho, zda má dítě k autismu přidruženou poruchu intelektu nebo nikoliv.

--- OBRÁZEK ---

Děkujeme za finanční podporu, bez které by se letní tábory nemohly uskutečnit.

V roce 2019:

Jihočeský kraj:

Podpora mládeže - koncepce MŠMT: 95 000,-

--- OBRÁZEK ---

Nadace Dětský mozek: 15 000,- --- OBRÁZEK ---

V roce 2018:

Nadace Naše dítě: 68 714,- --- OBRÁZEK ---

Jihočeský kraj:

Podpora sociálně zdravotních aktivit: 50 000,-

--- OBRÁZEK ---