Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Letní tábory

Letní tábory 2019

...a je to bohužel za námi...ale bylo to krásné léto...DĚKUJEME VŠEM! a těšíme na příští rok!

V roce 2019 jsme zrealizovali 3 běhy letních táborů pro děti a dospívající s autismem. Zúčastnilo se jich celkem 25 klientů, 21 asistentů a 2 vedoucí letních táborů. --- OBRÁZEK ---

1. turnus:

termín: 11.-14. července 2019

počet klientů: 7

počet asistentů: 7 + 1 vedoucí

„Tábora se zúčastnilo celkem 7 dětí s PAS od 5 do 10 let, pod vedením Zdeňky Ráčkové a sedmi šikovných asistentek, které byly dětem k dispozici ve dne, v noci. Hned první den jsme se vydali prozkoumat okolí, zavítali jsme na dětské hřiště, navštívili místní mini ZOO a tečka na závěr byla večeře v podobě opékání špekáčků u táborového ohně. Jelikož se tábor nesl v duchu pohádek, nechyběla pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký v podání studia dellArte, které představení vhodně uzpůsobilo našim dětem. Po válení na dekách či v hamace děti absolvovaly tradiční šipkovanou, během které všechny statečně plnily nejrůznější úkoly. Na konci čekal děti poklad a sladká medaile. Poslední den byl opravdu pestrý, neboť k nám přijela pouť. Někdo si vyzkoušel střílet ze vzduchovky, někdo dal přednost autodromu či sladké cukrové vatě. Po pestrých zážitcích z poutě k nám zavítala návštěva z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, která si pro nás připravila zábavné aktivity s pejsky. Tábor jsme završili pohádkovým karnevalem, kde se děti opravdu vyřádily. Vedoucí turnusu Zdeňka Ráčková“

ZDE FOTO 1.turnus

2. turnus:

termín 15.-19.7. 2019

počet klientů: 10

počet asistentů: 5 + 1 vedoucí + 1 odborný asistent

„Celý tábor se nesl v duchu táborové hry Pevnost Boyard. Nejdříve si museli děti vyrobit táborová trička, poté začal boj o vlajku. V úterý jsme vyrazili na šestikilometrovou túru. Poté proběhla balónková bitva proti strážcům pevnosti. Ve středu jsme vyrazili na koňskou farmu, povozit se na koních, poté ještě děti řešily rébusy v lese od otce Fura. Na konci tábora si děti vysoutěžily klíč k pokladu. Vedoucí turnusu Hana Modlitbová“

ZDE FOTO 2.turnus

3. turnus:

termín 22.-26.7. 2019

počet klientů: 8

počet asistentů: 8 + 1 vedoucí

„Posledního turnusu se zúčastnilo osm dětí, včetně dospěláků s PAS ve věkovém rozmezí 10 - 28 let. Tábor probíhal opět ve Chvalšinách, pod taktovkou Zdeňky Ráčkové, dále dvou asistentů a šesti asistentek, kteří byli svým svěřencům neustále k dispozici. Ani tady nechyběl pestrý program – celotáborovou tématikou byli indiáni. První den jsme vyrazili prozkoumat okolí, kde jsme natrefili na plno zvířat a zajímavých míst na procházky. Hned druhý den jsme společně vyrazili na koně do Borové, kde nás velice ochotně přivítali. Všichni, kdo chtěli, se povozili na koni jménem "Disco". Po cestě zpět jsme neváhali a užili jsme si osvěžení v místním rybníku. Uprostřed týdne někteří vyrazili na výlet do Českého Krumlova, do muzea voskových figurín a do zrcadlového labyrintu. Odpoledne nás navštívilo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík se dvěma psi, kterých si děti náramně užily. Na večer jsme se vydali po šipkách hledat indiánský poklad, což obnášelo plnit nejrůznější úkoly. Všichni úspěšně došli do cíle a byli pasovaní na opravdové indiány. Ve čtvrtek tedy mohla přijet indiánská návštěva: Adamovy bubny / Adam Drums. S bubeníkem Jirkou jsme si užili pořádnou dávku rytmické hudby, relaxace a také srandy. Večer jsme si udělali indiánský karneval u ohně, kde nechybělo opékání špekáčků a kytara. Po celou dobu tábora nechyběly např. úkoly za bonbon, koupání v bazénku nebo v rybníku, střelba z luku atd. Všichni jsme si tábor moc užívali a na památku jsme si odvezli indiánské čelenky a trička. Atmosféra na táboře byla úžasná, každý si přišel na své. Vedoucí turnusu Zdeňka Ráčková“

ZDE FOTO 3.turnus