Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Nabídka našich služeb

Odpolední ambulantní odlehčovací služba

Je poskytována v sídle naší organizace v ulici Farského 887 v Táboře. K dispozici máme celkem tři místnosti vybavené a upravené pro činnosti spojené s poskytováním této služby, jako jsou:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - na základě dotazníku od pečující osoby, rodiny, poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání těchto úkonů.

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - na základě dotazníku od pečující osoby, rodiny, poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání těchto úkonů.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- formou výletů/procházek po okolí.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - dle individuálního plánu uživatele; při plánování aktivit budeme vycházet z dotazníků od uživatele, jeho rodiny, pečujících osob.

  • Volnočasové aktivity.

Provozní doba ambulantní Odlehčovací služby:

PO 15 - 17 hodin

ST 14 - 16 hodin

ČT 15 - 17 hodin

Odlehčovací službu je nutné si s dostatečným předstihem rezervovat prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Maximální počet uživatelů v jeden den je 6.

Během odpoledne se o každého uživatele individuálně stará s problematikou PAS obeznámený asistent, který s ním (dle potřeby, věku a vzhledem k požadavkům) vyplňuje volný čas. Děti jsou pod přímým dohledem po celou dobu. Náplň odpolední odlehčovací služby se odvíjí od aktuálních přání a možností jednotlivých uživatelů. Opět je naším cílem vytvořit pro všechny „pohodově“ strávené odpoledne, pomoci "našim" dětem najít a rozvíjet nová přátelství, smysluplně vyplnit uživatelům volný čas a především pomoci alespoň "na chvíli" pečujícímu okolí v nelehkém úkolu v péči o své děti, vnoučata,...

Platba:
V rámci projektu "Nové služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra" Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/15_023/0001432 v programu ESF OPZ poskytujeme ambulantní formu Odlehčovací služby ZDARMA a to do 31. 12. 2018. Bez podpory financování z projektu však již neudržíme službu nadále poskytovat zdarma, proto pokud bude o zpoplatněnou službu zájem i nadále, bude od 1. 1. 2019 zpoplatněna dle sazebníku, který bude do konce roku 2018 uveřejněn na těchto webových stránkách. krátké video z Klubíku