Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Nabídka našich služeb

Podpora rodiny

Podpora rodiny
Rodina hraje nejdůležitější roli v rozvoji dítěte. Narození dítěte s autismem je pro rodinu velmi náročnou zkouškou. Našimi službami usilujeme o to, abychom podpořili rodinu s dítětem s autismem v takové míře, aby mohla fungovat nadále jako celek.

Nabídka služeb:

  • Podpůrná rodičovská skupina
  • Terapie sourozenců dětí s autismem
  • Setkávání rodin v Hřišti BezBot v Českých Budějovicích 4 x do roka, v Safari v Táboře 2 x do roka
  • Odlehčovací služba
  • Letní tábory
  • Základní sociální poradenství
  • Konzultace, terapie
  • Zapůjčení literatury o problematice autismu
  • Půjčování a výroba pomůcek úkolů