Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Nabídka našich služeb

Práce s klientem v rodinném prostředí

V rámci terénní služby přijedeme k Vám do rodiny a společně domluvíme, v čem dítě rozvíjet, na čem si přejete nyní pracovat. Sestavíme plán spolupráce.

Při práci v rodinách nabízíme:

  • rozvoj komunikace (nejčastěji používanou metodou je VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém)
  • rozvoj sebeobsluhy (např. používání procesuálních schémat)
  • zavedení opatření pro lepší prostorovou a časovou orientaci
  • nácvik práce u stolu
  • nácvik hry
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení atd.
  • řešení problémového chování
  • základní sociální poradenství
  • půjčení pomůcek a literatury

Doporučujeme tyto publikace:

název autor
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra Romana Straussová, Monika Knotková
Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra Romana Straussová
Obrazový postup základních činností sebeobsluhy Straussová, Roštárová
Sebeobslužné a praktické dovednosti Věra Čadilová,Zuzana Žampachová
Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergovým syndromem Roman Pešek

--- OBRÁZEK ---

Vysvětlení některých pojmů

VOKS
obrázkový komunikační systém (VOKS) je vhodný pro děti, které nemluví či používají málo slov nebo používají slova nefunkčně. Systém je rozdělen do několika lekcí, které rodič s dítětem s naší podporou postupně prochází. Volba komunikačních karet je přizpůsobena úrovni porozumění dítěte. Cílem je pomoci dítěti vyjádřit své potřeby a přání, podpořit vývoj řeči. Výsledkem je komunikační kniha či komunikační tabulka, kterou dítě aktivně používá. Kartičky je možné vyrobit v APLA JČ. Máme k dispozici počítačový software na tisk barevných obrázků (Boardmaker, Symwriter), soubor černobílých obrázků VOKS.

Procesuální schémata
Procesuální schéma je soubor obrázků nebo fotografií, které zachycují jednotlivé kroky nějakého procesu – delší a složitější činnosti (např. mytí, oblékání, vaření). S jeho pomocí můžeme dítěti srozumitelně vysvětlit, co a jak má právě teď dělat. Pomůžeme rodiči při výběru vhodných fotografií či obrázků. Kartičky je možné vyrobit v APLA JČ.

Časová a prostorová orientace
Pokud bude dítě vědět, CO se bude dít, KDE a JAK DLOUHO to bude trvat, bude se cítit bezpečně. Proto doporučujeme pro dítě vytvořit denní režim, případně týdenní, kde bude mít dítě pomocí kartiček znázorněny činnosti, které se během dne budou odehrávat. Pokud se dítě pohybuje mimo prostředí domova, je nutné mu také pomocí kartiček (cestovní komunikační kniha) znázornit, co se bude dít, kam jdou, kdy přijdou domů, koho navštíví. Jak znázornit čas pro danou činnost. Taktéž lze prostor dítěti lépe zpřehlednit pomocí kartiček. Kartičky je možné vyrobit v APLA JČ.