Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Nabídka našich služeb

Práce s klientem v Táboře nebo Českých Budějovicích

Rodiče nebo klient s PAS nás kontaktují telefonicky či emailem. Na základě tohoto kontaktu je domluvena první konzultace, kde zjistíme potřeby a přání klienta, sdělíme nabídku našich služeb, popř. doporučíme služby jiných subjektů.

Na našich kontaktních pracovištích nabízíme:

 • konzultace
 • individuální nácviky
 • terapie
 • skupinové nácviky
 • kroužky

Podrobnější popis služeb:

 • Individuální práce s dítětem - nácvik pracovních dovedností

Aby se mohlo dítě rozvíjet, je zapotřebí mimo jiné, aby se naučilo pracovat na zadaných úkolech. V rámci nácviků vycházíme z metody strukturované učení. Úkoly jsou připraveny tak, aby je dítě zvládlo podle své mentální úrovně, a zároveň jsou nachystány tak, aby bylo pro dítě na první pohled zřejmé, co se od něj požaduje. Podmínkou úspěchu je vhodně zvolená motivace (oblíbené dobroty, předměty, činnosti).
Výuka trvá přibližně 30-60 minut s přestávkami, podle možností dítěte. Přítomnost rodiče při nácvicích závisí na individuální domluvě.

 • Individuální práce s dítětem – rozvoj různých oblastí vývoje

Pokud dítě nácvik pracovních dovedností zvládne, pracujeme na rozvoji dovedností, ve kterých je dítě pozadu oproti svým vrstevníkům. Ke zjišťování vývojové úrovně dítěte v jednotlivých dovednostech nám slouží speciálně pedagogické vyšetření, na základě něho zpracujeme individuální vzdělávací plán (IVP), který je používán v rodině, popř. v zařízení, které dítě navštěvuje. IVP obsahuje zhodnocení vývoje a doporučení k rozvoji dítěte v těchto oblastech: Sociální chování, Komunikace, Imitace (motorická, sociální, verbální), Jemná motorika, Hrubá motorika, Grafomotorika a kresba, Sebeobsluha (stravování, oblékání, umývání, WC), Vnímání (zrakové, sluchové, taktilní), Abstraktně vizuální myšlení.

 • Individuální práce s dítětem - nácvik hry

Děti s autismem si často neumí hrát funkčně s hračkami. Cílem nácviků je dítěti ukázat, jak si mohou s hračkami hrát a hru rozvíjet. Používáme k tomu natočené scénáře hry, které dítěti pouštíme (např. jak sestavit koleje a jezdit s ním po kolejích). Dále se při nácvicích zaměřujeme na dovednosti, které jsou zapotřebí k hraní společenských her: střídat se, čekat, respektovat pravidla, naučit se pravidla společenských her, zvládání prohry.
Hračky na nácvik hry je možné na krátkou dobu zapůjčit domů. Výuka trvá 30-60 minut.

 • Individuální nácviky – rozvoj komunikace

Nejčastěji pracujeme pomocí metody VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), která je vhodná pro děti, které nemluví či používají málo slov nebo používají slova nefunkčně. Systém je rozdělen do několika lekcí, které s dítětem a rodičem postupně procházíme. Volba komunikačních karet je přizpůsobena úrovni porozumění dítěte. Cílem je pomoci dítěti vyjádřit své potřeby a přání, podpořit vývoj řeči. Výsledkem je komunikační kniha či komunikační tabulka, kterou dítě aktivně používá.
Kartičky je možné vyrobit v APLA JČ. Máme k dispozici počítačový software na tisk barevných obrázků (Boardmaker, Symwriter), soubor černobílých obrázků VOKS.

 • Individuální nácviky sociálních dovedností

Před zahájením nácviků je s klientem sepsána tzv. zakázka, kde se stanoví téma nácviků a počet setkání. Na nácviky mohou chodit děti (od pěti let), dospívající a dospělí s Aspergerovým syndromem. Zabýváme se např. těmito tématy: porozumění a pojmenování svých emocí a emocí druhých, přátelství, navázání kontaktu s druhými, atd.
Výuka trvá 45-60 minut.

 • Terapie

V rámci individuálních konzultací jsou s klientem řešeny především přidružené psychické potíže, jako je např. úzkost, deprese, OCD aj. Rozebíráme možné reakce v zátěžových situacích, nácvik řešení situace, rozpoznání a zvládání vlastních emocí, nacvičujeme možné způsoby relaxace.

 • Skupinové nácviky sociálních dovedností

Zájemce o skupinové nácviky dělíme do skupin dle věku, komunikačních a sociálních dovedností. Skupinové nácviky jsou určeny klientům s Aspergerovým syndromem. Skupiny startují dvakrát ročně - v únoru a na konci září. Skupiny probíhají jednou týdně v předem stanovených termínech, celkem 10 nácviků, jsou zpoplatněné (viz Sazebník). Zájemci o tyto nácviky se mohou přihlašovat v lednu či v září. Naši klienti jsou o tom informováni emailem.
U skupin dětí se zaměřujeme především na sociálně komunikační dovednosti, nácviky společné hry, nácviky společenských her. Výhodou skupinových nácviků je, že interakce mezi dětmi probíhá přímo při výuce, kde můžeme děti v těchto situacích podporovat, provázet a učit je vhodnému chování. Úspěšné situace natáčíme na video, které pouštíme dětem a rodičům.
U skupin dospívajících a dospělých se zaměřujeme především na téma přátelství, upevnění vrstevnických vztahů, řešení zátěžových situací. Velkým tématem je i šikana ve škole, jak ji rozpoznat, jak se jí bránit. Starší klienty pak zajímá téma partnerských vztahů.
Výuka trvá 60 minut.

 • Kroužek

Kroužky probíhají každé pondělí od 14.30 do 15.30 hodin, a to na adrese Farského 887 v Táboře.
Cílem kroužku je nejenom obohacení dětí o další zážitky a radost ze setkávání s kamarády a vrstevníky, ale zejména posílení přirozeného rozvoje sociálních vztahů, navázání a udržení kamarádství a rozvoj osobnosti při společném neformálním setkávání dětí.
Kroužky jsou určeny dětem, které jsou schopny komunikovat a spolupracovat. Nejsou pro děti s dětským autismem a mentálním postižením.