Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Nabídka našich služeb

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

Nácviky probíhají bez účasti rodičů ve dvou variantách:
- 2 děti, trvají 60 minut - 15 minut rozbor videí za přítomnosti rodičů, 45 minut nácvik
- 4 děti, trvají 90 minut - 30 minut rozbor videí s dětmi za přítomnosti rodičů, 60 minut nácvik.

Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci (pokud dítě kominikuje pomocí VOKS, využíváme i tuto možnost), naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby.
U menších dětí je nácvik zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti), posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání.
U starších dětí je kladen důraz na rozvoj představivosti a snižování úzkosti z komunikačních interakcí s vrstevníky.
Ve skupinových nácvicích je kladen důraz především na budování zdravého sebevědomí dítěte, které dostává zpětnou vazbu pomocí vybraných videoukázek s pozitivními momenty fungující komunikace a kooperace. Rozbor těchto videí probíhá před každým dalším skupinovým nácvikem. To umožňuje dětem vnímat vlastní jednání a hraje významnou roli v posilování dobrých momentů komunikace i orientace v sociálních vztazích. Každému dítěti je připravován také prožitkový deník (úspěšníček). Nácviky vedou 2 pracovníci APLA JČ, zatímco asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních uskutečňujeme pro rodiče konzultaci, kdy předáváme informace o průběhu nácviků a konzultujeme s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Pracovníci APLA JČ uskutečňují skupiné nácviky pod supervizí Bc. Kláry Doležalové z CTA.