Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Sazebník

Sazebník služeb

APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú., schválený dne: 1. 9. 2015, účinný ode dne: 1. 9. 2015

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služba Cena
Konzultace v organizaci, v rodinném prostředí bez úhrady ze strany uživatele
Individuální práce s uživatelem bez úhrady ze strany uživatele
Sociální poradenství bez úhrady ze strany uživatele
Speciálně pedagogické vyšetření a sestavení IVP pro předškolní děti s PAS bez úhrady ze strany uživatele

Odlehčovací služba (dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Služba Cena
ubytování 180 Kč/noc
strava (5 x denně) 150 Kč/noc
poskytování úkonů (dle § 10 odst.1 písm.a-h vyhlášky 505/2006 Sb.) 60 Kč/hod.

Přesná částka za víkend bude sdělena telefonicky či při osobním jednání dle potřeb uživatele.

Raná péče

Služba Cena
Individuální odborná práce s dítětem bez úhrady ze strany uživatele
Sociální poradenství bez úhrady ze strany uživatele
Speciálně pedagogické vyšetření a sestavení IVP bez úhrady ze strany uživatele
Terénní práce v rodinách bez úhrady ze strany uživatele

Fakultativní služby

Služba Cena
Nácviky sociálních dovedností skupinové 200 Kč/ 1h, 10 setkání 2 000 Kč
Půjčení setu pomůcek – zapůjčení základního setu pomůcek na dobu 2 měsíců 100 Kč/taška

Další služby

Služba Cena
Podpůrné skupiny pro rodiče 370 Kč/sezení (1,5 hodiny), 700 Kč pro pár
Konzultace vyžádána zařízením (MŠ, ZŠ, DOZP, atd.) kalkulace na vyžádání (cena zahrnuje konzultaci, cestovné, vypracování zprávy)
Akreditované kurzy (MPSV, MŠMT) v APLA JČ ceny jsou vypsány u jednotlivých kurzů
Akreditované kurzy výjezdní (MPSV, MŠMT) kalkulace na vyžádání
Přednášky na klíč v rozsahu 4 hodin kalkulace na vyžádání
Tématické přednášky v rozsahu 1,5-2 hodiny kalkulace na vyžádání
Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ cena se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí každého roku dle získaných finančních prostředků
Seminář pro spolužáky dítěte s PAS (2 vyučovací hodiny) 3500 Kč + cestovné
Kroužky 90 Kč/ 1h