Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Sazebník

Sazebník služeb

APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú., schválený dne: 1. 9. 2015, účinný ode dne: 1. 9. 2015

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služba Cena
Individuální terapie bez úhrady ze strany uživatele
Nácviky pracovního chování bez úhrady ze strany uživatele
Sociální poradenství bez úhrady ze strany uživatele
Speciálně pedagogické vyšetření a sestavení IVP pro předškolní děti s PAS bez úhrady ze strany uživatele
Terénní práce v rodinách bez úhrady ze strany uživatele

Odlehčovací služba (dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Služba Cena
ubytování 180 Kč/noc
strava (5 x denně) 150 Kč/noc
poskytování úkonů (dle § 10 odst.1 písm.a-h vyhlášky 505/2006 Sb.) 60 Kč/hod.

Přesná částka za víkend bude sdělena telefonicky či při osobním jednání dle potřeb uživatele.

Raná péče

Služba Cena
Individuální odborná práce s dítětem bez úhrady ze strany uživatele
Sociální poradenství bez úhrady ze strany uživatele
Speciálně pedagogické vyšetření a sestavení IVP bez úhrady ze strany uživatele
Terénní práce v rodinách bez úhrady ze strany uživatele

Fakultativní služby

Služba Cena
Skupinové nácviky podle konceptu Centra terapie autismu cena 2500 Kč
cena obsahuje 4 nácviky a 1 konzultaci
Skupinové nácviky u Mgr. Hany Modlitbové v Českých Budějovicích cena 230 Kč za 1 nácvik
Set pomůcek – zapůjčení základního setu pomůcek na dobu 2 měsíců 100 Kč/taška

Další služby

Služba Cena
konzultace se sourozenci dítěte/dospělé s PAS 545 Kč/ sezení
Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ Cena se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí
Seminář pro spolužáky dítěte s PAS (2 vyučovací hodiny) 3500 Kč + cestovné (Cena je orientační. Na vyžádání zašleme přesnou kalkulaci.)