Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Team \

APLA Jižní Čechy se představuje

Mgr. Lucie Straková Jirků

KBT terapeut, sociální pedagog, zakladatel APLA Jižní Čechy, z.ú.

Vzdělání:

1999 – 2004
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor psychosociální studia, magisterská práce na téma "Dítě s autismem a hra"

2004 – 2007
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor sociální pedagogika, bakalářská práce na téma „Spektrum sociálních služeb ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra“

2007 – 2012
Institut pro KBT Odyssea - akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii

2014 – 2019 Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii - Institut rodinné terapie Praha

Praxe:

2 roky jako asistent pro volný čas chlapce s autismem při ZvŠ Modrá škola a ZvŠ Baarova

2002-2009
Asistent/vedoucí na letních táborech pro děti s autismem a problémovým chováním v APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

2004 – 2010
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – sociální pracovník, terapeut problémového chování dětí s autismem

2010-2011
DPL Opařany - terapeut

2007- dosud
APLA Jižní Čechy, z.ú. – terapeut, sociální pedagog dětí a dospělých s autismem

Další specializované kurzy, výcviky:
Cogmed (PC Jeseník)
Výchova a vzdělávání lidí s autismem I.-III. (APLA Praha)
Aspergerův syndrom I. (APLA Praha)
Vedení poradenského rozhovoru (o.s. SPIN)
Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi na základních a speciálních školách (o.s.Hyperaktivita)
Standardy kvality sociálních služeb (ICN)
Práce s dítětem s poruchami chování (o.s.Rytmus)
Intuitivní rodičovství – SPIN
Prev centrum- Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (120 hodin)

další semináře týkající se sociální problematiky a terapie

Lektorská činnost:
"Úvod do problematiky poruch autistického spektra a specifika péče o lidi s PAS" pro asistenty respitní a asistenční služby APLA Praha – jednodenní kurz
Seminář pro canisterapeuty v rámci rekvalifikačního kurzu pořádaného IC Zahrada
„Nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem“ – třídenní akreditovaný kurz pod APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
„Zvládání problémového chování u pacientů v psychiatrických léčebnách“ – seminář pro zdravotnický personál PL Kroměříž
„Zvládání problémového chování u lidí s autismem“ – akreditovaný kurz APLA JČ
„Žák s Aspergerovým syndromem v běžné škole“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Nácviky sociálních dovedností u lidí s autismem a mentální retardací“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Poruchy autistického spektra“ - akreditovaný kurz APLA JČ

Přednášky a kurzy o problematice PAS na klíč

Publikační činnost:
Jirků, L: Boj o ZTP, ESPRIT, 1-2/2006
Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů, SKOK, 1/2007
Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách, SKOK, 7/2007
Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová a kol.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Praha, Portál 2007
Jirků. L.: Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS, APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 2009
„Lidé na úpatí velehor žijí smířeni s osudem“ – Psychologie dnes 2/2010
„Nesnesu na sobě knoflík- léčba specifické fobie pomocí KBT“ – Psychologie dnes 9/2009

Členství v odborných organizacích: člen České společnosti KBT