Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Team \

APLA Jižní Čechy se představuje

Monika Mandovcová

sociální pracovník - speciální pedagog

Vzdělání:

Integrované studium speciální pedagogiky, Karlova univerzita v Praze - státní závěrečná zkouška: logopedie, psychopedie, zdravotní tělesná výchova
Rozšiřující studium - Anglický jazyk, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Dlouhodobé výcviky a kurzy:

  • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autosmem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s.)
  • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (2017)
  • Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí
  • Pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii
  • Program Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE I, FIE Basic I, II
  • Kurz prevence a reedukace SPU
  • Muzikoterapeutické techniky, expresivní přístupy v práci s dětmi s PAS
  • Vzdělávání a výchova dětí s PAS
  • Program Portage, základní kurz

Praxe:
2015 - dosud
APLA JC – vedoucí odlehčovacích pobytů, přímá práce s klienty

2002 – dosud
ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany – speciální pedagog

2002 – 2009
Diagnostický ústav sociální péče, Tloskov - speciální pedagog při víkendových pobytech rodičů s dětmi

1997-2001
Soukromá klinika pro vady řeči a sluchu, Brno - logoped, vedoucí lůžkové části