Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Team \

APLA Jižní Čechy se představuje

Pavla Bestová

pracovník v sociálních službách

Vzdělání:

Speciální pedagogika Karlova univerzita - pedagogické minimum
Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Výcvik:

 • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autosmem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s.)
 • Videotrénik interakcí Modul II (2018 - 2020)
 • Videotrénik interakcí (2017 - 2018) - Základní výcvik ve VTI - Modul I
 • Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s (2014 - 2016)

Absolvované kurzy:

 • Konference Institutu rodinné péče Natama, Vyvíjející se mozek: Sociálně-emocionální vývoj dítěte, Přednášející: Petra Winnette a Nim Tottenham (říjen 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (2017)
 • Výchova a vzdělávání dětí s PAS (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
 • Vytváření inkluzivní školy (Rytmus, o.s.) 2013
 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (Prev-centrum) leden-září 2013
 • Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
 • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
  Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (občanské sdružení SPIN 2015)

Praxe:

 • Centrum pro rehabilitaci ARPIDA (1998 – 2004) – asistent pedagoga, vychovatel
 • Od roku 2011 – současnost APLA Jižní Čechy, z.ú – pracovník přímé péče