Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Team \

APLA Jižní Čechy se představuje

Mgr. Petra Marešová, DiS.,

sociální pracovník - speciální pedagog, zakladatel APLA Jižní Čechy, z.ú.

Vzdělání:

VOŠ - Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální práce, absolventská práce na téma „Systemická terapie“
VŠ – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika oborová, diplomová práce na téma „Rozvoj jemné motoriky u dětí s poruchami autistického spektra předškolního věku“
- 09/2007 - 02/2008 - studijní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus na Univerzitě Dortmund v Německu (Fakulta rehabilitačních věd)

Výcviky:

 • Videotrénink interakcí (SPIN - VTI) - Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí
 • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autosmem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s.)

Absolvované kurzy:

 • Konference Institutu rodinné péče Natama, Vyvíjející se mozek: Sociálně-emocionální vývoj dítěte, Přednášející: Petra Winnette a Nim Tottenham (říjen 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (2017)
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II. (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)
 • Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)
 • Úvod do augmentativní a alternativní komunikace (SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.)
 • Výměnný obrázkový komunikační systém (PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová)
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (SPIN, z.s.)
 • Seznámeni se s metodami práce Centra Terapii Behawioralnej vedenym pani Beatou Ignaczewskou (pořádalo CTA, s.r.o.)
 • Dokumentace v sociálních službách podle standardů kvality sociálních služeb (Neziskovky.cz, o.p.s.)
 • Jak se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách (LLP Vision, s.r.o.)

Praxe:

 • od roku 2007 v APLA Jižní Čechy – speciální pedagog, sociální pracovník
 • od roku 2005 - 2010 osobní asistent klientů s autismem

Lektorská činnost:

 • Přednášky na téma: poruchy autistického spektra.
 • Akreditované kurzy MPSV a MŠMT na téma: výchova a vzdělávání dětí s PAS, rozvoj komunikace u lidí s PAS.