Nouzový stav vyhlášený 27. 2. 2021 a aktuální situace ve službách APLA JČ

V době trvání nouzového stavu zůstávají všechny služby APLA JČ v provozu.

Odlehčovací služba
jakožto služba pobytová je poskytována za podmínek stanovených vládním nařízením, které aktuálně ukládá mimo jiné i povinnost testování antigenními testy jak klientů služby, tak i zaměstnanců poskytovatele služby.
Dále se všem ukládá povinnost nosit respirátory třídy FFP2, KN95 a další, které splňují minimálně 94% filtrační účinnost.

Sociálně aktivizační služby a raná péče
jsou též poskytovány bez přerušení, nicméně v návaznosti na platná opatření jsme pro jejich poskytování přijali následná konkrétní opatření a omezení.

Poskytování služeb

  • Klientům primárně nabízíme některou z forem vzdálené podpory (Skype, Zoom, telefonní kontakt, natáčení videa apod.).

  • V rámci terénní formy služeb navštěvujeme klienty v jejich přirozeném prostředí na základě jejich potřeb a s přihlédnutím k akutnosti a míře této potřeby.

  • Ambulantní formu služeb realizujeme rovněž na základě potřeb a závažnosti stavu klienta a zcela v souladu s vládními nařízeními.

Podmínky pro poskytování služeb

V případě osobního kontaktu s klientem nebo s pečující osobou jsou podmínkami pro poskytování služeb:

  • Povinnost klientů, zájemců a jejich blízkých osob informovat poskytovatele o možných příznacích nemoci COVID-19 (zvýšená teplota, suchý kašel bolesti hlavy, krku, únava, ztráta chuti nebo čichu…) nebo o nařízené karanténě nebo o onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.

  • Povinnost ochrany nosu a úst u všech zúčastněných (respirátory třídy FFP2, KN95, zdravotnická rouška) s možnou výjimkou u klientů do 2 let nebo u klientů s autismem nebo s aktuálním duševním stavem, který neumožní tuto povinnost dodržet.

  • Použití dezinfekce rukou všech zúčastněných před začátkem poskytování služby a po jeho skončení.

  • Dodržování vzájemné bezpečné vzdálenosti všech zúčastněných, s výjimkou potřebného bližšího kontaktu s klientem.

Ostatní

Opatření, které umožňuje shromažďování maximálně dvou osob, je naplněno tak, že pečující osoba spolu s klientem jsou považovány za jednu osobu, pracovník služby za osobu druhou.

Skupinové aktivity klientů z různých rodin nelze realizovat, protože jsou v rozporu s aktuálním vládním opatřením.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING