Elektronická sociální práce v praxi

Opět vám můžeme nabídnou milé a poučné čtení, nyní o vzdálené on line podpoře - možné přínosy, možná rizika a omezení, pravidla, tipy a etický rámec.
Přejeme příjemné počtení:
Info list číslo 4 - Pravidla a etika vzdálené podpory

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING