Rok důstojnosti

Naše organizace se připojuje ke kampani Dětí úplňku "ROK DŮSTOJNOSTI"

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

Rok důstojnosti iniciují Děti úplňku a my jim za jejich působení velmi děkujeme.
PŘIPOJUJEME se ke snaze o to, aby se uskutečnily takové systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti. Které zajistí vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech pečujících.
Krátké video o kampani.
Letáček ke stažení.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING