Bc. Alena Fraitová

vedoucí rané péče a sociálně aktivizačních služeb

Vzdělání:

Slezská univerzita v Opavě studijní program Sociální politika a sociální práce bakalářský obor Veřejná správa a sociální politika

Absolvované kurzy:

  • Jak hodnotit kvalitu služby - standard č. 15 (TUDYTAM 2023)
  • Poruchy autistického spektra (APLA Jižní Čechy, z. ú. 2023)

Pracovní zkušenosti:

Své dosavadní zkušenosti jsem načerpala především při vedení obchodního týmu a při jednáních ve státní správě. V roce 2023 jsem nastoupla na pozici vedoucí rané péče a sociálně aktivizačních služeb v organizaci APLA Jižní Čechy a aktuálně mě naplňuje skutečnost, že mohu své zkušenosti uplatnit na místě, kde to má opravdu smysl.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING