Mgr. Hana Maříková Modlitbová

sociální pracovník - KBT terapeut

Vzdělání:

 • VŠ - Teologická fakulta JU České Budějovice, obor učitel náboženství a etiky
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Dlouhodobé kurzy:

 • "Telefonická krizová intervence" – 100 hod.
 • "Drogové závislosti" – 150 hod.
 • "Drogové poradenství" - 160 hod.
 • "Motivační rozhovory" - sebezkušenostní výcvik 60 hod.
 • "Rodina v procesu změny - integrující přístup v rodinné terapii" - 48 hod.
 • "Kurs rodinného poradenství pro drogové pracovníky" 122 hod.
 • Program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky 224 hod.

Výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii – 5 let
 • Terapie zaměřená na attachment a vývojové trauma

Pracovní zkušenosti:

 • APLA JČ – sociální pracovník - KBT terapeut - 2015 - dosud
 • Linka důvěry, Krizové a kontaktní centrum Prachatice – sociální pracovnice, poradce – 10 let
 • Biskupství českobudějovické - učitel náboženství, vikariátní zástupce pro katechety – 12 let
 • Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním - terapeut, koordinátor projektu - 2,5 roku
 • Primární prevence Phénix o.s Portus Prachatice – lektor 2 roky
 • Projektový manager o.s. Portus Prachatice – 6 let
 • SASRD Rodinka – realizátor - 3 roky

Portus Prachatice, o.p.s.:

 • Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem – realizátor, terapeut – od roku 2010 do roku 2016
 • Lektor vzdělávacích aktivit pro pěstouny a sociální pracovníky – od roku 2013 - dosud
 • Soukromá psychoterapeutická praxe – od roku 2012 - dosud

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING