Mgr. Petra Marešová, DiS.

poradkyně rané péče, sociální pracovnice, zakladatelka APLA Jižní Čechy, z. ú.

Vzdělání:

VŠ – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika oborová, diplomová práce na téma „Rozvoj jemné motoriky u dětí s poruchami autistického spektra předškolního věku“
- 09/2007 - 02/2008 - studijní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus na Univerzitě Dortmund v Německu (Fakulta rehabilitačních věd)
VOŠ - Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální práce, absolventská práce na téma „Systemická terapie“

Výcviky:

 • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s., 2017)
 • Videotrénink interakcí (SPIN, z.s.) - Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí

Absolvované kurzy:

 • Senzorická integrace (3lobit, o.z.,2020)
 • Konference Institutu rodinné péče Natama, Vyvíjející se mozek: Sociálně-emocionální vývoj dítěte, Přednášející: Petra Winnette a Nim Tottenham (říjen 2018)
 • Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA, 2017)
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II. (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)
 • Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)
 • Úvod do augmentativní a alternativní komunikace (SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.)
 • Výměnný obrázkový komunikační systém (PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová)
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (SPIN, z.s.)
 • Seznámeni se s metodami práce Centra Terapii Behawioralnej vedenym pani Beatou Ignaczewskou (pořádalo CTA, s.r.o.)
 • Dokumentace v sociálních službách podle standardů kvality sociálních služeb (Neziskovky.cz, o.p.s.)
 • Jak se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách (LLP Vision, s.r.o.)

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2007 v APLA Jižní Čechy – speciální pedagog, sociální pracovník
 • od roku 2005 - 2010 osobní asistent klientů s autismem

Lektorská činnost:

 • Přednášky na téma: poruchy autistického spektra.
 • Akreditované kurzy MPSV a MŠMT na téma: rozvoj komunikace u lidí s autismem, kurz pro asistenty pedagoga.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING