Mgr. Petra Marešová, DiS.

poradkyně rané péče, sociální pracovnice, zakladatelka APLA Jižní Čechy, z. ú.

Vzdělání:

2005 - 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika oborová, diplomová práce na téma „Rozvoj jemné motoriky u dětí s poruchami autistického spektra předškolního věku“
9/2007- 2/2008 Studijní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus na Univerzitě Dortmund v Německu (Fakulta rehabilitačních věd)
2002 - 2005 Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální práce, absolventská práce na téma „Systemická terapie“

Výcviky:

 • Výcvik odborníků v metodě Podpora pozitivního chování (PBS) v České republice (Naděje pro děti úplňku, z.s., 2023)
 • Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí (SPIN, z.s., 2019)
 • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s., 2017)

Absolvované kurzy:

 • Senzorická integrace (3lobit, o.z., 2020)
 • Úvod do augmentativní a alternativní komunikace (SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.)
 • Výměnný obrázkový komunikační systém (PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová)
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (SPIN, z.s.)
 • Seznámeni se s metodami práce Centra Terapii Behawioralnej vedenym pani Beatou Ignaczewskou (pořádalo CTA, s.r.o.)
 • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II. (APLA Praha a Střední Čechy, o. s.)

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2007 v APLA Jižní Čechy – speciální pedagog, sociální pracovník, vedoucí projektu letní tábory
 • od roku 2005 - 2010 osobní asistent lidí s autismem

Lektorská činnost:

 • Akreditované kurzy MPSV a MŠMT na téma: Jak rozvíjet komunikaci u lidí s autismem, Kurz pro asistenty pedagoga, Dítě s autismem v mateřské škole.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING