Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra

Kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2016/0647-PC/SP/VP/PP - Dobrovolný audit tohoto kurzu

„Že se problémové chování nevyskytuje nikdy z ničeho nic, že mu lze předcházet, ale ne vždy můžeme použít stejnou metodu na jeho zmírnění, že někdy stačí, když pracujeme sami se sebou a mnoho dalšího se dozvíte na kurzu věnujícímu se problémovému chování.“

Datum konání 10. - 11. 6. 2021 nebo 25. - 26. 11. 2021
1. den 9:00 - 15:00
2. den 8:30 - 13:00
Cena 2 000,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o dvoudenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 12.

Popis kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit frekventantům kurzu funkčnost problémového chování, ukázat kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním. Naučit posluchače systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému. Umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem. Seznámit posluchače s rizikem vlastních „myšlenkových pastí“, jež mohou být udržovacím faktorem problémového chování člověka s autismem, s nímž jsou v rámci výchovy a vzdělávání v kontaktu.

Určeno všem zájemcům o tuto problematiku, vhodné i pro ty, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, aniž je u nich stanovena diagnóza poruch autistického spektra (děti s ADHD, poruchami chování, aj.).

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING