Informační list číslo 17 "Autistické vyhoření"

V novém roce k vám přicházíme s dalším Informačním listem Vzdělávacího centra APLA Jižní Čechy, tentokrát na téma „autistického vyhoření“. Téma, se kterým se setkáváme především při práci s dospělými lidmi s poruchou autistického spektra. Téma, kterému je třeba věnovat pozornost ale již u dětí a dospívajících na spektru. Příjemné čtení.

Informační list číslo 17 - "Autistické vyhoření"

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING