Naše filozofie

Jsme tým profesionálů, kteří se snaží vidět člověka s autismem v kontextu celého jeho životního příběhu, na který je třeba reagovat, a díky němuž lze mnohým věcem rozumět. Vyznáváme vědecky ověřené metody práce, ale nejsme dogmatici. Rádi prozkoumáváme nové přístupy, v přílivu nezměrného množství informací se vzájemně podporujeme v kritickém myšlení. Nepřijímáme slepě nové trendy, do své praxe včleňujeme jen věci smysluplné. V naší práci je pro nás důležité podporovat člověka s autismem a jeho rodinu na jejich vlastní cestě, nečinit je na našich službách závislými.

Naší postojovou „alma mater“ je především respekt k druhému i sobě navzájem. Umíme se jako tým vzájemně podpořit, je nám blízká přirozenost a humor. Naší kotvou jsou především dobré vztahy, zájem jeden o druhého i důraz na duševní hygienu. Díky tomu se stále držíme i v rozbouřených vodách….

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING