Co je autismus

Autismus (poruchy autistického spektra) řadíme mezi poruchy dětského mentálního vývoje. Chování a projevy jsou u každého dítěte s autismem značně různorodé, mění se s vývojem dítěte a souvisí také se stupněm celkového mentálního handicapu. Vývoj dítěte je narušen především v oblasti: sociální interakce, komunikace, představivosti.

Kdy se poruchy autistického spektra u dítěte projeví?

Poruchy autistického spektra se projeví vždy již v prvních letech života. Projevy jsou pozorovány již před 18. měsícem věku dítěte.

Co přesně znamená výraz „poruchy autistického spektra“?

Jde o souhrnný název pro vrozené vývojové poruchy vyznačujícími se deficitem v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Můžeme se setkat i s výrazem „pervazivní (tj. vše postihující) vývojové poruchy“.

Do této kategorie patří tyto jednotlivé diagnózy: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství, jiná pervazivní vývojová porucha

Jaký je výskyt lidí s autismem v populaci?

Poruchy autistického spektra postihují přibližně dle nejnovějších výzkumů každé 88. narozené dítě, častěji postihuje muže než ženy, a to v poměru 3-4:1, u Aspergerova syndromu se uvádí poměr až 8:1. Tento nepoměr mezi pohlavími je z části zapříčiněn tím, že dívky, z důvodu lepšího sociálního kontaktu, verbálního projevu a přiměřených zájmů, jsou schopny některé své deficity dohnat a propadnou tak diagnostickým sítem. Čím vyšší intelekt dívky mají, tím snáze dorovnávají svůj deficit a nejsou tak diagnostikovány. Projevy autismu u chlapců bývají markantnější, jsou častěji hyperaktivní, jsou více agresivní.

Je možné autismus vyléčit?

Jak už jsme výše uvedli, jedná se o vrozené postižení mozku, které je trvalé, celoživotní. Včasnou diagnostikou a péčí lze však mnohé deficity vyrovnat a dítě dále rozvíjet. Včasná diagnostika a okamžitý nástup speciální péče a specifických výchovných opatření pro děti s autismem je velmi důležitý pro další rozvoj dítěte.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING