Konzultace pro dospívající a dospělé s autismem

Potřebujete se podělit o své starosti, získat nadhled, zorientovat se ve své situaci, začít řešit aktuální životní situace, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Při individuálních konzultacích se na nás dospívající či dospělí lidé s autismem nejčastěji obrací z důvodu řešení svých emočních potíží, jako jsou nadměrné úzkosti či deprese. Rovněž se zaobíráme tématem vztahů, jak v rodině, tak partnerských, tématem školních neúspěchů, případné šikany.
Dle povahy probíraného tématu nadále spolupracujeme s klientem či celou jeho rodinou, případně odkážeme klienta na další odborné pracoviště.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING