Mgr. Lucie Straková Jirků

KBT terapeut, sociální pedagog, zakladatelka APLA Jižní Čechy, z.ú.

Vzdělání:

1999 – 2004
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor psychosociální studia, magisterská práce na téma "Dítě s autismem a hra"

2004 – 2007
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor sociální pedagogika, bakalářská práce na téma „Spektrum sociálních služeb ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra“

2007 – 2012
Institut pro KBT Odyssea (Praško, Možný) – akreditovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii

2014 – 2019
Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii - Institut rodinné terapie Praha (Gjuričová, Kubička, Brodová)

Pracovní zkušenosti:

2007- dosud
APLA Jižní Čechy, z.ú. – KBT terapeut, sociální pedagog dětí a dospělých s autismem

2019-2020
Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd
Přednášející – „Specifické metody edukace osob s poruchami autistického spektra“

2010-2011
DPN Opařany – terapeut

2007-2010
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – terapeut

2004 – 2007
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – vedoucí asistenční a odlehčovací služby, terapeut problémového chování dětí s autismem

2002-2009
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – vedoucí/asistent na letních táborech pro děti s autismem a problémovým chováním

2003-2004
ZvŠ Modrá škola a ZvŠ Baarova Praha – osobní asistent chlapce s autismem

Další specializované kurzy, výcviky:

Prev centrum- Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (120 hodin)
Sandplay – Mgr.Lenka Tříletá
Práce s psychoterapeutickými kartami – Mgr.Lenka Tříletá
Senzorická Integrace – Mgr. Jana Hrčová
Cogmed (PC Jeseník)
Výchova a vzdělávání lidí s autismem I.-III. (APLA Praha/Nautis)
Aspergerův syndrom I. (APLA Praha/Nautis)
Vedení poradenského rozhovoru (o.s. SPIN)
Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi na základních a speciálních školách (o.s.Hyperaktivita)
Standardy kvality sociálních služeb (ICN)
Práce s dítětem s poruchami chování (o.s.Rytmus)
Intuitivní rodičovství – SPIN

další semináře týkající se sociální problematiky a terapie

Lektorská činnost:

„Zvládání problémového chování u pacientů v psychiatrických léčebnách“ – seminář pro zdravotnický personál PL Kroměříž
„Zvládání problémového chování u lidí s autismem“ – akreditovaný kurz APLA JČ
„Žák s Aspergerovým syndromem v běžné škole“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Nácviky sociálních dovedností u lidí s autismem a mentální retardací“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem“ - akreditovaný kurz APLA JČ
„Poruchy autistického spektra“ - akreditovaný kurz APLA JČ
Příspěvky na odborných konferencích – KBT konference Kroměříž, Konference pro asistenty pedagoga (PasParta, Praha), Autismus všemi směry (Tábor, České Budějovice) a další

Publikační činnost:

  • Jirků, L: Boj o ZTP, ESPRIT, 1-2/2006
    Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů, SKOK, 1/2007
    Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách, SKOK, 7/2007
  • Čadilová V., Jůn H., Thorová K. a kol.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Praha: Portál 2007
  • Jirků. L.: Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS, APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 2009
  • Jirků, L.: „Nesnesu na sobě knoflík- léčba specifické fobie pomocí KBT“, Praha: Psychologie dnes, Portál 9/2009
  • Jirků, L.: „Lidé na úpatí velehor žijí smířeni s osudem“, Praha: Psychologie dnes, Portál 2/2010
  • Straková Jirků, L.: Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících, Příručka pro terapeuty, psychology i rodiče Pohledem kognitivně behaviorální terapie, Praha: PASPARTA, 2018

Členství v odborných organizacích: člen České společnosti KBT

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING