Mgr. Monika Mandovcová

sociální pracovnice - speciální pedagog

Vzdělání:

Integrované studium speciální pedagogiky, Karlova univerzita v Praze - státní závěrečná zkouška: logopedie, psychopedie, zdravotní tělesná výchova
Rozšiřující studium - Anglický jazyk, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Dlouhodobé výcviky a kurzy:

  • Senzorická integrace (3lobit, o.z., 2020)
  • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s., 2017)
  • Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí
  • Pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii
  • Program Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE I, FIE Basic I, II
  • Kurz prevence a reedukace SPU
  • Muzikoterapeutické techniky, expresivní přístupy v práci s dětmi s PAS
  • Vzdělávání a výchova dětí s PAS
  • Program Portage, základní kurz

Pracovní zkušenosti:
2015 - dosud
APLA JC – přímá práce s klienty

2017 - dosud
PPP Písek - speciální pedagog

2002 – 2017 ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany – speciální pedagog

2002 – 2009
Diagnostický ústav sociální péče, Tloskov - speciální pedagog při víkendových pobytech rodičů s dětmi

1997-2001
Soukromá klinika pro vady řeči a sluchu, Brno - logoped, vedoucí lůžkové části

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING