Behaviorální terapie

Prostřednictvím behaviorální terapie můžeme měnit chování klienta, učit ho novým dovednostem či mírnit problémové chování, postačí mu jen dobře porozumět.

Behaviorální terapii využíváme při práci s lidmi s autismem především při nácviku nových dovedností, tak pro mapování spouštěčů problematických situací a změně chování. Behaviorální terapie vychází z následujícího konceptu: „Aby se vyskytlo určité chování, musí mu předcházet nějaký spouštěč, stimul. Aby se toto chování vyskytlo v budoucnu znovu, musí po něm přijít nějaký následek, který má charakter zisku, a který tedy způsob tohoto chování v dané situaci zpevňuje.“ Při zvládání problematických situací pomocí určitých metod hledáme spouštěče, jimž se pak snažíme v rámci terapeutického procesu předcházet, nebo pracujeme se změnou následků daného chování tak, aby je dále nezpevňovaly. Využíváme práce s odměnou, motivací. Terapeutický přístup lze využít u všech poruch autistického spektra, napříč věkem, výhodná je u klientů, kteří nechtějí spolupracovat, mají omezené komunikační dovednosti či výrazněji snížený intelekt. Stejným způsobem můžeme pracovat na změně chování i s pečujícím personálem, pedagogy, rodiči.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING