Rozvoj hry pomocí videoscénářů

Kdo si hraje, nezlobí.

Umět si hrát vnímáme jako jednu z klíčových dovedností dítěte předškolního věku.
Proto při mapování dovedností dítěte klademe na hru velký důraz.

V praxi se nám osvědčila Metoda nácviku hry pomocí videoscénářů dle Romany Straussové a Věry Havelkové. Usilujeme o to, abychom dětem s autismem ukázali, k čemu slouží hračky a jak si s nimi mohou hrát. Je ověřeno, že děti s autismem se učí velmi dobře dle videa. Natáčíme tedy krátké videoscénáře a ty potom pouštíme dětem. Metoda má svá pravidla a postupy, ve kterých provázíme rodiče.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING