Systemická rodinná terapie

Každý jsme součástí systému vztahů, a tak nám systemická rodinná terapie pomáhá pochopit chování klienta v kontextu, v němž žije.

Každý člověk žije v síti sociálních vztahů, v určitém prostředí, rodinném a jiném zázemí. Pokud chceme měnit chování klienta s autismem, ať už redukovat atypické chování, učit ho novým dovednostem, podporovat ho v zapojení do společnosti, je třeba pracovat i se systémem jeho vazeb a prostředí, tedy kontextem, v němž žije. A to ať už aktivně, nejčastěji s jeho rodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky, nebo pedagogy, tak i pasivně, ve smyslu získání informací a porozumění kontextu vztahů a prostředí, v němž žije.
O rodině přemýšlíme jako o systému, jehož jednotliví členové se vzájemně ovlivňují, kdy chování jednoho člena rodiny má vliv na ostatní. Rodina není uzavřený systém, každý z jejích členů je součástí dalších vztahových systémů, které neexistují odděleně, ale navzájem se prolínají, ovlivňují. Určité chování člena rodiny se v rodině vyskytuje i díky tomu, že mu to chování jiného člena umožňuje.


Ke zmapování vzájemných vztahů a propojeností ve smyslu kauzality, hledání nových pohledů, možných změn v systému nám napomáhá systemická rodinná terapie.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING