Řešení problémového chování

U mnoha dětí s autismem se v důsledku jejich diagnózy objevuje problémové chování. Proč se tak děje, co nám tím dítě sděluje, jak chování mírnit či zcela odstranit, to je tématem konzultací a individuální práce rodiny a terapeuta APLA JČ.

Problémové chování, chování náročné na péči je pro rodinu velkou zátěží, někdy je i pro členy rodiny, okolí či klienta samotného ohrožující. Při individuálních konzultacích společně zmapujeme funkčnost daného chování, jeho spouštěče, zaměříme se na změnu chování klienta, předcházení problematickým situacím. Využíváme behaviorální terapii, při níž není nutná spolupráce klienta, změna chování závisí na změně přístupu a chování lidí v jeho okolí.
Při práci na změně chování, mírnění afektivních záchvatů či intenzity vzteku u lidí s autismem bez poruchy intelektu, kteří jsou ke změně sami motivovaní, využíváme kognitivně behaviorální terapii.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING