Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny nabízejí rodičům dětí s autismem nejen prostor pro vzájemné sdílení svých životních příběhů, ale i čas pro zastavení se, inspiraci, zamyšlení, vyplavení vlastních emocí, načerpání sil i získání povzbuzení.

Uzavřená rodičovská skupina pracuje pod vedením dvou pracovníků s psychoterapeutickým vzděláním. Manželským párům i jednotlivým rodičům nabízíme v rámci skupiny prostor pro sdílení svých těžkostí života s dítětem s autismem, věnujeme se otázkám psychohygieny, nastavení si vlastních hranic, hledání zdrojů životní energie a další. Rodiče si předávají své zkušenosti z péče o dítě s autismem.
Je pro nás prioritou dodržení základních pravidel skupiny, jako je například nehodnotící přístup, nevynášení informací, vzájemný respekt, tak aby se zde účastníci cítili dobře a skupina se jim stala oporou a zdrojem pro načerpání sil.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING