Sociální poradenství

Sdělíme vám, na co máte nárok, a kde si můžete o podporu požádat.

Poskytujeme základní sociální poradenství týkající se možnosti vyřízení příspěvku na péči a jiné dávky státní sociální podpory. V případě potřeby klientům předáme kontakty na další specializovaná pracoviště, kontakty na odborníky z řad lékařů či jiné neziskové organizace, dle jejich aktuální potřeby. Potřebuje-li klient speciální pomůcku, úhradu odlehčovací služby a jiné, předáme kontakty na vhodné nadační fondy.

Aktuální informace naleznete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-tematika.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING