Víkendový terapeutický pobyt rodin

Rodiče dětí s autismem, zvláště ti, kteří se diagnózu svého dítěte dozvěděli poměrně nedávno, jsou zcela pohlceni péčí o své dítě a sbíráním informací o diagnóze a možnostech pomoci, podpory pro své dítě. Velmi se omezuje prostor pro zaměření na sebe, své potřeby či potřeby partnera.

Při skupinových sezeních rodičů v rámci projektu "Pobyt rodin", jim tento prostor navracíme. O jejich děti je postaráno zkušenými asistenty a mimo domov mají rodiče čas se na chvíli zastavit pod vedením pracovníků s psychoterapeutickým vzděláním. Dáváme prostor pro sdílení, zamyšlení se nad svými „zdroji“, diskuzi a práci nad otázkami, jako jsou například: „Jaké jsou mé zdroje energie, jak jsem nyní na tom?“, „Co se stane, kdyby mi došly baterky.“, „V kom mám podporu, umím si říci o pomoc?“, „Umím přijímat pomoc okolí?“, „Poznám na sobě, že jsem vyčerpaný/á?“, „Co vlastně obnáší být rodičem dítěte s autismem.“
Rodiče vedeme k laskavé podpoře v rámci páru, ale i sebelásce (respektu ke své osobě), a na různých příkladech či různými technikami demonstrujeme, že rodič a dítě jsou dvě spojené nádoby. Pokud nebude v dobré psychické kondici rodič, výrazně se to odrazí na chování dítěte, většinou formou nervozity, zvýšené úzkosti či v problémovém chování. To rodiče dále znejišťuje, zatěžuje, v jeho očích zneschopňuje a oslabuje jeho rodičovské kompetence.

Mottem společných setkání je sdílení a předávání zkušenosti, že myslet na sebe a umět o sebe pečovat není sobectví. Je to důležité pro rozvoj jejich dítěte, partnerského vztahu i udržení dobrého psychického stavu rodiče.
Rodiče zároveň zažívají pozitivní zkušenost s asistenty i svými dětmi – i někdo jiný, než sami rodiče, zvládne péči o jejich dítě a zároveň „mé dítě zvládne fungovat s někým jiným, než jsem já.“ Toto je další přidaná hodnota projektu, kdy rodiče díky této zkušenosti mohou být méně úzkostní při využívání služeb odlehčovacích či asistenčních, což je další velká pomoc v péči o lidi s autismem.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING